VIKTIG: Det er viktig å være bevisst på fordeler og ulemper med ulike modeller for frigjøring av kapital Ppåpeker DLA Piper, her representert ved f.v. partner Anders Bergene, partner Line Ravlo-Losvik, advokatfullmektig Teddy Grey, senioradvokat Christoffer Sortland og partner Thomas Håkonsen.
VIKTIG: Det er viktig å være bevisst på fordeler og ulemper med ulike modeller for frigjøring av kapital Ppåpeker DLA Piper, her representert ved f.v. partner Anders Bergene, partner Line Ravlo-Losvik, advokatfullmektig Teddy Grey, senioradvokat Christoffer Sortland og partner Thomas Håkonsen.

UtviklingsABC – Del 11 – Ulike modeller for frigjøring av egenkapital i utviklingsprosjekter (+)

I en serie artikler setter DLA Piper fokus på hva eiendomsutviklere bør være særlig bevisste på i ulike faser av et utviklingsprosjekt. Denne artikkelen tar for seg ulike modeller for frigjøring eller tilførsel av egenkapital.

Publisert Sist oppdatert

Ofte oppstår det behov for ytterligere egenkapital i utviklingsprosjekter. Utviklingseiendommen er ervervet, men det trengs kapital for å realisere prosjektet, eller utvikler trenger å frigjøre kapital til andre formål. Valg av modell påvirker utviklers fremtidige fleksibilitet og risiko. Det er derfor viktig å være bevisst på fordeler og ulemper med ulike modeller for frigjøring av kapital.

LES OGSÅ: Ny artikkelserie: UtviklingsABC

GenereltGjennomføring av et utviklingsprosjekt krever tilgang på kapital, som regel både egenkapital og fremmedkapital. Egenkapital er den delen av kapitalen som eierne i en virksomhet har skutt inn selv, eller som er opptjent gjennom drift og reinvestert i virksomheten. Fremmedkapital er den delen av kapitalen i en virksomhet som er fremskaffet ved lån og kreditt. Fremskaffelse av fremmedkapital krever normalt egenkapital av en viss størrelse.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.