VIKTIG: Nå blir det enda viktigere for eiendomsbransjen å vurdere selskapsstrukturen som del av den generelle og langsiktige forretningsstrategien, sier f.v. Daniel Høgtun og Christoffer Norén i Advokatfirmaet Selmer AS.
VIKTIG: Nå blir det enda viktigere for eiendomsbransjen å vurdere selskapsstrukturen som del av den generelle og langsiktige forretningsstrategien, sier f.v. Daniel Høgtun og Christoffer Norén i Advokatfirmaet Selmer AS.

Revidert statsbudsjett – viktige uttalelser om omgåelsesnormen i skatteretten (+)

I lovproposisjonen publisert i forbindelse med revidert statsbudsjett er det flere uttalelser vedrørende omgåelsesnormen i skatteretten. Uttalelsene er svært relevante for eiendomsbransjen.

Publisert Sist oppdatert

Ved endringslov 29. november 2019 ble omgåelsesnormen lovfestet som ny § 13-2 i skatteloven. Som vi skrev om i 2019 la Finansdepartementet i lovforarbeidene opp til at den praksis som etter Høyesteretts dom i Conoco Philips III/Tangen (Rt. 2014 s. 227) hadde utviklet seg med fisjoner og etterfølgende aksjesalg måtte vurderes som mulige gjennomskjæringssaker.

LES OGSÅ: Frykter stress til høsten etter utsettelse av lovforslag

Etter medieoppslag og protester fra næringslivet modererte departementet sitt syn, og flertallet i finanskomiteen innstilte på at ny lovfestet omgåelsesregel ikke skulle endre den praksis som hadde utviklet seg. Rettstilstanden for fisjon og etterfølgende aksjesalg skulle dermed ikke endres som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse i § 13-2 i skatteloven.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.