NT KONTRAKT: Adm. direktør i Defigo, Hildur Smaradottir, lander stadig flere kontrakter.

Ny Defigo-avtale - har 14 av de største på kundelisten

Proptech-selskapet Defigo har landet en avtale med Fredensborg Bolig om bruk av deres digitale nøkkeltjenester.

Avtalen med Fredensborg Bolig er for 16 av selskapets nye boligprosjekter, som utgjør til sammen 5.000 boligenheter under utvikling, salg og oppføring i Oslo, Akershus og Trondheimsregionen.

– Det som hittil har vært forbeholdt store næringsbygg og proffe aktører – blir snart standard i de fleste nybygg for privatboliger også, sier adm. direktør i Defigo, Hildur Smaradottir.

Pandemien har vært med på å sette fart i markedet for digitale låseløsninger og ulike smartløsninger, noe Defigo har nytt godt av. Defigo har nå sikret seg at 14 av Norges største boligutviklere og eiendomsselskaper får levert sine nye prosjekter med digital adgangskontroll/porttelefoni. Blant selskapene er Skanska, Entra, Mustad Eiendom, Anthon Eiendom og Stor-Oslo Eiendom.

Defigo har utviklet en digital løsning som tilrettelegger for en nøkkelfri løsning for adgangskontroll til borettslag og sameie, boligbygg, studentboliger, kontorbygg, og næringseiendom. Alt kan styres via mobil eller PC. Selskapet har lenge hatt stor tro på at digitalisering er løsningen for eiendomsbransjen, og nå har «smartbølgen» fått fremvekst i store markeder som Tyskland og USA.

– En utfordring med ny teknologi og smarte, fremtidsrettede løsninger er å få med alle brukergrupper, sier Smaradottir.

Universell utforming setter krav til hvordan teknologi skal formes for at grupper som eldre, barn og handikappede også skal kunne ta systemene i bruk.

– For nybygg er Universell Utforming inkludert i TEK17, forskriften som regulerer krav til hvordan et bygg kan bygges. Per dags dato er Defigo den eneste digitale løsningen på markedet som etterlever kravene til Universell Utforming og TEK17, sier hun.

Powered by Labrador CMS