SATSING: Kvist er klar for satsing etter å ha fått inn kapital. Foto: Stig B. Fiksdal.
SATSING: Kvist er klar for satsing etter å ha fått inn kapital. Foto: Stig B. Fiksdal.

Kvist henter 17 mill. til skalering

Proptech-selskapet Kvist har gjennomført en emisjon på 17 millioner kroner. Blant de som gikk inn med penger, er Arkwright X, DNB Venture og Stor-Oslo Eiendom.

Publisert

Kvist, som har utviklet en skybasert plattform for miljøsertifisering av bygg og eiendom, har hentet inn penger for å forsere veksten. Selskapet fikk inn 17 millioner kroner i en emisjon, med tegning fa investorer som Arkwright X og DNB Venture. Eiendomsutvikleren og kunden Stor-Oslo Eiendom ble også med på kapitalinnhentingen.

Miljøsertifisering av bygg blir stadig viktigere for utviklere og byggeiere. Kvist har posisjonert seg i et marked hvor gårdeiere som ikke klarer å tilfredsstille taksonomikravene vil være utsatt for større klimarisiko. Bankene har allerede begynt å prioritere grønne lån til miljøsertifiserte bygg, og både kjøpere av eiendommer og leietakere etterspør sertifiseringer.

– Mange utbyggere sitter fortsatt på gjerdet, men vi ser nå en sterkt økende grad av

miljøsertifiseringer. Sertifiserte bygninger har ikke bare en sterk miljøgevinst, men det gir en økt betalingsvilje, skarpere prising og er totalt sett mer rustet for fremtiden. Det er logisk å tenke seg at miljøbygg vil ha lavere driftskostnader da investeringer er gjort i forkant. Videre tiltrekker man seg mer attraktive leietakere, oppnår bedre residualverdier og bedre finansiering. Alt i alt gir dette investor en høyere avkastning på egenkapitalen, sier Olav T. Løvstad, leder for seksjon Eiendom & Entreprenør i DNB.

– Miljøsertifisering og bærekraftsrapportering setter for alvor sitt preg på bygg- og eiendomssektoren i hele verden, og vi ser at det vi holder på med har vel så stort potensiale internasjonalt som i Norge. Vi har allerede mottatt flere henvendelser fra flere land både i og utenfor Norden, sier Fabian Utigard, daglig leder i Kvist.

Powered by Labrador CMS