GÅR BREDT: Etter å ha vært forbeholdt boligbyggelagene, går BBL Pivotal nå ut til andre kunder.

Storsatsing for boligbyggelagenes digitale tjeneste

BBL Pivotal går i gang med en større satsing på sin digitale plattform for bolig- og eiendomsforvaltning.

Publisert

Etter å ha jobbet i over 20 år med det det de karakteriserer som markedets mest komplette plattform for bolig- og eiendomsforvaltning, skal BBL Pivotal nå ut i markedet til andre eiendomsaktører enn de norske boligbyggelagene, som også eier BBL Pivotal. Løsningen, som gar fått navnet Hårfagre boligforvaltning, skal leveres som en SaaS-tjeneste som effektiviserer forvaltningen gjennom høy grad av automatisering. Den benytter blant annet kunstig intelligens, maskinlæring og robotisering av gjentagende forvaltningsprosesser.

– Dette er markedets mest komplette løsning for forvaltning av boliger – som tretti boligbyggelag allerede sverger til. Hårfagre boligforvaltning ivaretar behovene til eiendomsforvaltere, regnskapsførere, styrere i boligselskaper og beboere i et helhetlig økosystem av løsninger. Med den stadig heftigere jakten på nye forretningsmodeller og effektivitet i drift og forvaltning som vi ser i eiendomsbransjen, har vi bestemt oss for at flere aktører skal få muligheten til å bruke verktøyene våre, sier Trond Ove Breivik, administrerende direktør i BBL Pivotal.

Ifølge BBL Pivota-sjefen vil man få 90 prosent av de inngående fakturaene automatisk kontert.

– Løsningene til BBL Pivotal passer ikke minst til boligforvaltere som ønsker å øke sin portefølje av boligselskap. Med høy grad av automatisering bidrar plattformen til at man kan vokse betydelig uten å måtte øke antall forvaltere og regnskapsførere, sier Breivik.

Tjenesten har også integrasjon mot en rekke tredjepartsløsninger som Altinn, eiendomsmeglere, revisorer, bank og forsikring, Edigard (fakturadistribusjon), Unloc (elektroniske nøkler) og Energi.AI (automatisert bærekraftsregnskap). Breivik sier at integreringsarbeidet vil fortsette ettersom flere eiendomsaktører tar systemet i bruk.

– Våre systemer forvalter i dag mer enn 325 000 boliger, 528 000 medlemmer og behandler rundt 5 millioner fakturaer i året. Vi gjør det enkelt å være eiendomsforvalter, regnskapsfører, styremedlem og beboer. Vi har ambisjoner om å bli Nordens ledende løsning for eiendomsforvaltning.

Powered by Labrador CMS