SIKTER SEG INN MOT EIENDOMSBRANSJEN Jo J. Leksnes-Monssen Jan Grønbech og Joachim Tandberg i dCompany har ambisjoner om å levere digitalisert administrasjon.

Fikk med Karlander Eiendom og SPG på digitalisering

Med tidligere Google-topp Jan Grønbech på laget, skal dCompany digitalisere en rekke selskapsoppgaver.

Publisert

– Vi startet opp for et par år siden. Lenge har jeg snakket om at alle oppgaver som er enkle, repetitive og kjedelige burde automatiseres. Andre bransjer, som f.eks. regnskap, har allerede kommet langt i digitaliseringen, og nå er det de selskapsrettslige oppgavene sin tur, sier Jan Grønbech.

Han er Chief Business Officer i dCompany, som nylig ble priset til 100 millioner kroner i en emisjon. Ideen startet i advokatfirmaet Wiersholm, men produktet kunne ikke nødvendigvis eies av et advokatfirma, blant annet fordi produktet burde være allment tilgjengelig. Partner i Wiersholm, Harald Hellebust, er grunnlegger av selskapet og største aksjonær i dag.

– Han har lagt ned enormt mange timer i produktutviklingen, sier Grønbech.


dCompany sikter seg inn på å digitalisere og automatisere en rekke komplekse selskapshendelser. I dag må tusener av selskaper gjøre manuelle oppgaver som å holde aksjeeierboken oppdatert i Excel og foreta omstendelige endringer i selskapets roller til Brønnøysundregistrene.

– Vårt system kan gjøre disse oppgavene på 4-5 minutter, ting som man normalt må betale 40-50.000 kroner for hos en advokat. Dette er gjerne oppgaver som advokatene ikke ønsker å gjøre. De vil helst bruke kundens juridiske budsjett til juridisk rådgivning, sier Grønbech.

CFO Jo J. Leknes-Monssen legger til at grunntanken har vært at det er veldig mye manuelt arbeid som gjøres i dag som kan unngås eller effektiviseres.

– Alt fra innkalling og protokoller for styremøter, innhenting av fullmakter til generalforsamlinger, samt eget innsyn for aksjonærer løses enkelt rett fra tjenesten vår. dCompany dekker hele spekteret av selskapsforvaltningen. Vi reduserer antall arbeidsprosesser og eliminerer feilkilder, noe som kan gi enorme kostnadsbesparelser, sier Leknes-Monssen.

Omfattene rolleendringer

Blant selskapets kunder er en rekke private equity-aktører, som har mange juridiske selskaper under sin paraply. Også eiendomsselskaper, som gjerne har single purpose-selskaper for hver av de ulike eiendommene, er på kundesiden.

– Det er en del eiendomsselskaper som har mange selskaper. Ved bytte av samme styremedlem i strukturen, må alle disse selskapene gjøre endringer i Altinn. Vi forenkler denne jobben, sier Joachim Tandberg, salgssjef i dCompany. Blant eiendomskundene, er Karlander Eiendom og Scandinavian Property Group.

– Vi har brukt det en god stund og fått være med på produktet under utvikling. Det er et nyttig verktøy når det gjelder administrasjon av styremøter, generalforsamlinger og juridiske vedtak. Vi bruker det også i forbindelse med tingsinnskudd. Det sparer oss for tid og tar bort risiko for feil. Alternativet er jo at regnskapsfører, eller i verste fall en advokat, som tar 4.000 kroner timen, må gjøre det, sier daglig leder Joakim Fuglerud i Karlander Eiendom.

Aksjeeierbok

I henhold til norsk lovgivning må alle bedrifter føre en oversikt over aksjonærene i aksjeeierboken, noe som kan være en tidkrevende og tung oppgave.

– Vi har ambisjoner om å få alle unoterte selskaper til å bruke vår aksjebok. En digital aksjeeierbok sørger for transparens, poenget er litt det samme som med boligmappa, sier Grønbech.

Systemet generer også automatiske innkallinger til generalforsamling og generalforsamlingsprotokoll når man for eksempel gjør kapitalforhøyelse.

– Bare her sparer man en halv dags jobb for en advokat, sier Grønbech.

– Hva er prismodellen deres?

– Et Pro-abonnement koster rett over 8.000 kroner i året. Men vi har også et light-produkt for aksjeeierbok, digitale vedtekter, aksjonærregisteroppgave, med mer som vi tar 99 kroner måneden for.

Powered by Labrador CMS