Transaksjon:

KJØPT: Eiendommen ligger på den sørlige siden av Risavika.
KJØPT: Eiendommen ligger på den sørlige siden av Risavika.

Norce kjøper gassanlegg på Tananger

Nå skal det tidligere testsenteret for produksjon og bruk av naturgass bli et nasjonalt tyngdepunkt for oppskalering av industriell bioteknologi og gassfermentering.

Publisert

Forskningsselskapet Norwegian Research Centre (Norce) ble stiftet i 2017. Målet er å skape et ledende kraftsentrum for forskning, innovasjon og verdiskaping. Nå har selskapet kjøpt gassanlegget i Tanagner i Sola kommune av statsforetaket Siva.

Anlegget (opprinnelig Risavika Gas Centre) ble åpnet i 2008 som et testsenter for utvikling av ny teknologi for bærekraftig produksjon og bruk av naturgass. Norce har leid det av Siva siden 2016, ifølge en pressemelding.

Eiendommen ligger i et industri- og næringsområde i Risavika. Den består av tre bygninger hvorav to henger sammen. To av den brukes som forskningshaller mens den tredje er kontorer.

Tause om prisen

– Vi tilrettelegger for bærekraftig vekst og utvikling i industri og næringsliv i hele landet. Vi er glade for at Norce ønsker å utvikle senteret, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes i Siva.

Hun vil ikke si hvor mye salgssummen er.

- Bygget er på 2.000 kvadratmeter. Kjøpesum er en avtale mellom oss og kjøper, er alt hun kan si.

I det nye anlegget skal det forskningsrådsfinansierte infrastrukturprosjektet Nasjonalt senter for bioprosess og fermentering (Infra Nbioc) etableres.

– Dette passer som hånd i hanske med regjeringens strategi for grønt industriløft. I Risavika skal vi drive teknologiutvikling innenfor områdene CO2 fangst, håndtering og viderebehandling av CO2, hydrogenproduksjon og utslippsreduksjoner, sier Hans Kleivdal som er assisterende konserndirektør for klima og miljø i Norce.

Heller ikke han vil gå ut med hva de betalte for eiendommen.

Stor eiendomsaktør

I årsrapporten 2021 går det frem at Siva er hel- og deleier i en eiendomsportefølje verdt 4,52 milliarder kroner. Portefølje besto da av 99 bygninger på til sammen 542.000 kvadratmeter.

Årsresultat i Siva Eiendom Holding var 554,7 millioner kroner, opp fra 105 millioner kroner i 2020. De solgte eiendommer og eierandeler for til sammen 273,2 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS