4-5 ETASJER: Foreslått bebyggelse innenfor planområdet er nå primært på 4-5 etasjer over terreng.
4-5 ETASJER: Foreslått bebyggelse innenfor planområdet er nå primært på 4-5 etasjer over terreng.

Nedskalerer i Nydalen

Avantor kutter i planen etter tilbakemelding fra Byantikvaren.

Publisert

I januar bestilte Cowi –på vegne av Avantor – oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Gjerdrums vei 11. Eiendommen ligger helt i den nordlige delen av Nydalen. På området er det oppført kontor- og lagerbebyggelse med et bruksareal på ca. 15.000 kvadratmeter. Bygningsmassen ble oppført på slutten av 1980-tallet. Ifølge Avantor er kontorlokalene svært utidsmessige, og de står i dag delvis tomme,

I henvendelsen til PBE ble det skissert ny bebyggelse 13.000 kvadratmeter, spesifisert som 90 boliger og 5.000 kvadratmeter næring. Eksisterende bebyggelse skal i utgangspunktet rives.

Byantikvaren er imidlertid svært kritisk til at det foreslås ny bebyggelse på opptil 9 etasjer innenfor planområdet. Det ber om at foreslått bebyggelse nedskaleres for å ivareta opplevelsen av landskapsrommet i øvre del av Nydalen og den historiske situasjonen med fabrikker i dalbunnen og arbeiderboliger i skråningen øst for planområdet.

Etter en gjennomgang av Byantikvarens tilbakemeldinger er prosjektet blitt bearbeidet. I et brev til PBE skriver Pushak at blant annet følgende justeringer / endringer er gjort i prosjektet:

· Tårnbygg mot kollen i nord, på 9 etasjer, er fjernet, og delvis erstattet med et bygg i 5 etasjer over terreng.

· Sjette etasje er fjernet fra den lange husrekken mot øst / toglinjen.

· Syvende og åttende etasje er fjernet fra næringsbygget syd på tomten.

– Foreslått bebyggelse innenfor planområdet er nå primært på 4-5 etasjer over terreng, med enkelte mindre partier / mellombygg i 3 etasjer og et mindre volum i 6. etasje på næringsbebyggelsen mot Ring 3, skriver Pushak i brevet til PBE.

Powered by Labrador CMS