NE kronikk: Gåbyen Oslo

Det som kjennetegner Oslo mer enn andre byer, er at i Oslo går folk.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Kronikk av Øystein Aurlien, Senterleder Paleet. Foto: Thon Eiendom

I disse dager kan engasjerte byfolk knapt unngå å gå på ett byutviklingsseminar daglig. Det er flott. Og på toppen av det hele har Oslopakke 3 blitt vedtatt, etter lange drakamper. Nå blir det fart på kollektivsatsingen, som Europas hurtigst voksende by virkelig trenger. Men, så slår det meg at retorikken om “bilfritt” har gjort at vi helt har glemt kjernen, det som kjennetegner Oslo mer enn andre byer: I Oslo går folk!

Det skal de ha, vårt nye byråd: De har fått til et solid engasjement om Oslo som fremtidig miljøby. Debatten har vel heldigvis nå også kommet dit at ingen tror noe på at Oslo sentrum skal bli bilfri. Det er ikke praktisk mulig, og heller ikke hensiktsmessig. Et hermetisk bilfritt sentrum frarådes av de fleste fageksperter. “Bilfritt” er bare et ord, for å fortelle om intensjoner og mål. Men målet er egentlig et annet. Det handler om politisk retorikk. Faktum er at det er bylivet som skal løftes frem, og der er vi alle enige. Så derfor har “bilfritt sentrum” bidratt til å få et fokus om hva det egentlig handler om – å gjøre sentrum attraktivt og tilgjengelig for enda flere mennesker. Det handler om å samarbeide om å få folk til å ha lyst til å bo, oppholde seg, handle, oppleve og jobbe i sentrum. Da må luftkvaliteten bedres, og tilgjengeligheten økes. Check! Dette er vi alle enige om.

På Oslo Kommunes Bylivsseminar, for introduksjonen av det nye kommunale prosjektet “Bilfritt Byliv”, presenterte flere av foredragsholderne tall som tydelig viser at Oslo er en gåby. I Oslo foregår bare 4% av trafikken på sykkel, mot 37% i København. Det unike med Oslo er at hele 29% av trafikken er gangbasert, mot under 4% i København og under det halve i Stockholm. Dette er et budskap som totalt har blitt overskygget av enkeltes sterke ønske om å løfte frem sykkelen som det eneste saliggjørende. I denne iveren har de glemt å se på realitetene, byens styrker, det som er bra for både miljø og trivsel: Folk går i Oslo. Dette må løftes frem. Hvorfor ikke heller gjøre det enklere å gå?

Vi bor i en by og jobber i et sentrum der folk trives med å gå. Avstanden fra Aker Brygge til Oslo S er ikke lenger enn fra den ene enden til den andre på Sandvika Storsenter. Der inne går folk gladelig. Og de kan enkelt bære med seg posene, som er bra for handel (og handel er avgjørende for et levende byliv, sier Transportøkonomisk Institutt). På Sandvika Storsenter har de 2500 parkeringsplasser, og det er gratis å parkere. Folk kan faktisk velge å parkere i enten den ene eller andre enden av storsenteret, for å slippe å gå alt for langt.

I Oslo sentrum er det i underkant av 7000 parkeringsplasser i parkeringshusene, og det er mye ledig kapasitet. Både på ettermiddager og i helgene. De rundt regnet 15 parkeringshusene er stort sett i utkanten av Ring 1, som mange skisserer opp som grensen til de bilfrie sonene (eller “folkefylte sentrum”, som jeg liker å kalle det). Derfor vil jeg her komme med følgende forslag til Oslo Kommune: Start umiddelbart med å fortelle alle som vil komme til Oslo sentrum hvor det finnes ledig parkering.

Dette er et effektivt grep for å få flere til å gå og færre til å kjøre bil. Og for ordens skyld er jeg sikker på at parkeringsselskapene gjerne vil bidra til å få mer trafikk ned i parkeringshusene sine.

Så kan dette kanskje være et bidrag til at Oslo sentrum får en fortsatt oppgang i sin andel av Oslohandelen. For første gang på 15 år økte sentrumshandelen i 2015 sin andel av Oslos totale handel. Det er en utvikling som bør fortsette, dersom Oslo skal nå sine miljømål.

(Illustrasjonsfoto fra Torggata: Thon Eiendom)

NE kronikk er en spalte hvor aktører i og rundt eiendomsbransjen kommer med sine synspunkter/kommentarer på ulike tema innenfor by- og sentrumsutvikling.

 

Powered by Labrador CMS