NE kronikk: Eiendomskompetanse som motor for byutvikling

Øystein R. Kristoffersen mener tiden for egosentriske og innadvendte eiendomsprosjekter er forbi.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Kronikkforfatter er Øystein Ringen Kristoffersen i Senter for eiendomsfag.

Det profesjonelle segmentet av landets eiendomsselskaper er i sterk utvikling. Disse næringsaktørene står midt i en spennende og nødvendig profesjonalisering og bevisstgjøring, som vil kunne gagne byers posisjon som kraftsentre og vekstmotorer. De fremste av de seriøse og langsiktige eiendomsbesittere og boligutviklere spiller allerede nøkkelroller i byutviklingen, hvor noen av nøkkelordene for suksess er langsiktighet, skaperkraft og soliditet.

Den byutviklingen som mange av våre byer nå står overfor, krever en solid kombinasjon av eiendoms- og utviklingskompetanse, der både offentlig og privat sektor må hente ut det beste av seg selv for å lykkes – sammen. Tiden for de egosentriske og innadvendte eiendomsprosjekter er forbi. Kun de sammenvevde eiendoms- og byutviklingsprosjekter kan lykkes i å tilføre både byen, innbyggerne og aksjonærene en varig verdi.

Samtidig vil vi minne om at økt profesjonalisering på den ene siden av byutviklingsbordet må møtes med tilsvarende utvikling på de øvrige sider. Det er kun der kompetanse er noenlunde jevnt fordelt mellom byutviklingspartene, at nivået på byutviklingsprosesser – og dermed byutviklingsresultatene – får et varig løft.

Når eiendomsbransjens kompetansesenter underviser, er vi bl.a. opptatt av å diskutere følgende helt sentrale problemstillinger i norsk byutvikling:

• Hvorfor får kommunene skylden for at mindre gode utbyggere ferdigstiller mindre gode nybygg – som tar fra byen i stedet for å gi? Og hvem har egentlig ansvaret for de solide planprosesser og de bærekraftige sluttresultater, om ikke alle parter?

• Hvorfor får utbyggere all ære når gode nybygg er realisert, mens kommunens rolle og betydning gjerne tones ned eller forsvinner helt? Og hva betyr denne dynamikken for byutviklingen?

Vårt senter heier ubetinget på de kunnskapsaktører i byutviklingen som både investerer i egen eiendomskompetanse og samtidig unner sine motparter å besitte den samme innsikten. Solid eiendomskompetanse i kombinasjon med langsiktig musikalitet og et bankende hjerte for byen, gir alle parter trygghet for at planprosesser blir målrettede og at enkeltprosjekter blir levedyktige bidrag til videreutviklingen av byen.

————-

NE kronikk er en spalte hvor aktører i og rundt eiendomsbransjen kommer med sine synspunkter/kommentarer på ulike tema. Kronikkforfatter er Øystein Ringen Kristoffersen. Han er forretningsutvikler i Senter for eiendomsfag og har sterke meninger om utviklingen i eiendomsbransjen.

Powered by Labrador CMS