Content

Andreas Caspari – Kundeansvarlig Nordeca, Marcus Thrygg – Prosjektutvikler Neptune
Andreas Caspari – Kundeansvarlig Nordeca, Marcus Thrygg – Prosjektutvikler Neptune

Nabolagsutvikling med fokus på ombruk

Å bygge boliger i eksisterende nabolag er et håndverk. Det handler først og fremst om å lytte til og forstå hva menneskene og byen vår trenger. I tillegg handler det om å finne de gode ideene og de beste løsningene som legger til rette for trivsel, gode relasjoner og godt naboskap. Bærekraft, kvalitet og arkitektur er nøkkelord for å skape Norges mest attraktive nabolag.

Dette er Neptune sitt mål, og et av prosjektene de jobber med om dagen er utvikling av 3-400 leiligheter sentralt på Carl Berner med sterkt fokus på mangfold, ombruk, grønne lunger og et moderne og yrende bygulv.

«Det må bygges flere boliger som folk faktisk har lyst til å bo i, og omgivelsene og arkitekturen er en viktig brikke i dette» -Mona Kjenner Andersen (Salg- og markedsjef Neptune)

På Carl Berner står det i dag ca 20.000 kvm med næringsbygg fordelt på kontor, industri og lager. Her skal det bli nå blir en god blanding av boliger og næring. Dette blir et bærekraftig prosjekt hvor store deler av bygningsmassen skal bevares. I tillegg skal det åpnes opp og tilføres flotte grønne lunger og gjennomfartsårer. Her skal det skapes et flott, nytt nabolag ut av noe som i dag er et trist, mørkt og lukket næringslokale.

Når Neptune jobber med prosjekter av dette kaliberet er informasjon nøkkelen til suksess. Ikke bare informasjon, men korrekt informasjon. I tidlig fase av prosjektet trengs gode tomtevurderinger med informasjon om eiere i området, hva som er på gul liste, trafikk, støy og reguleringskart med mer. For å sørge for at de alltid får alt de trenger bruker de innsikts og analyseverktøyet Insight Property fra Nordeca. Her handler det ikke bare om å kjenne til tomtegrenser og bygginfo men å ha innsikt i et helt nabolag. Det er viktig at man ikke glemmer noe og at informasjonen er 100% korrekt.

Her stiller Nordeca sterkt med deres Insight Property løsning som gir unik innsikt og presenterer all info i dynamiske kart, på ett og samme sted.

«Tidsbesparelsen ved bruk av Insight Property er enorm, og vi slipper å glemme noe! Det blir rett og slett en ryddig prosess.» -Markus Thrygg (Prosjekutvikler Neptune)

Det er mye som er unikt med dette prosjektet. Blant annet er dette er ett av de siste store industribyggene som står igjen i dette området. Her får vi muligheten til å fullføre utviklingen av nabolaget fra gammel industri til et nabolag med en attraktiv byplan.

Prosjektet ligger like ved Carl Berner. LOF Arkitekter.
Prosjektet ligger like ved Carl Berner. LOF Arkitekter.

Hvorfor Carl Berner?

For 8 år siden kjøpte Neptune to eiendommer som i dag utgjør en stor del av prosjektet. Da denne siste eiendommen ble tilgjengelig for kjøp var det ingenting å tenke på. I Insight Property får man full innsikt i aktuelle eiendommer og området rundt slik at man raskt kan kartlegge hvor attraktivt et område er og hva man skal legge vekt på i utvikling og utbygging.

Kontakt;

Nordeca:

Andreas Caspari [email protected] 47625114

Marianne Øygarden [email protected] 47488767

Neptune:

Markus Thrygg

[email protected]

93434520

Mona Kjenner Andersen [email protected]

99603784

Ett av byggene de nå skal pusse opp var i gamle dager en kjettingfabrikk, og det er ingenting som skriker mer etter hjelp enn en gammel kjettingfabrikk i Oslo sentrum.

Carl Berner er et område som ikke har blitt fornyet på lenge. Vi ønsker med dette prosjektet å legge til rette for et mangfold av leiligheter, så man også får et mangfold i de som kan flytte dit. Vi mener dette vil tilføre bydelen et løft og skape et levende, variert og attraktivt nabolag.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig rundt 2028/2029.

Grundig medvirkningsprosess

For å passe inn i et moderne bybilde må det bygges på en annen måte enn før og hele nabolaget må involveres. I dette omfattende arbeidet har man spart verdifull tid på kartlegging og planlegging av nabolaget i Insight Property med innsikt i hva som kjennetegner de som bor der i dag, flyttemønster, kjøpekraft, nærhet til infrastruktur, barnehager, skoler, butikker, og grønt områder for å nevne noe.

Gjennom en omfattende medvirkningsprosess i regi av Co-Urban får man kartlagt hvem som er interessert i prosjektet samt hvem som skal kjøpe og bo her til slutt. Her handler det om å kartlegge hva slags relasjoner beboere i området har til byggene som skal bygges om, samt hvilke tanker og ønsker de har til prosjektet. På denne måten får «mannen i gata» i prinsippet bli en del av utviklingsprosessen og får en reell mulighet til å påvirke prosjektet. Man har allerede kjørt et omfattende spørreskjema digitalt, og det legges opp til arbeidsverksted på eiendommen der alle blir invitert til rundtur for å se på bygget, og si sin mening om prosjektet, både i forhold til leiligheter, fellesområder og næring.

For mer informasjon om Nordeca Insight property, trykk her

Powered by Labrador CMS