Utvikling:

FORBILDEPROSJEKT: Ifølge LPO Arkitekter har prosjektet svært ambisiøse mål på miljø, sosial og økonomisk bærekraft.

Nå skal OBOS oppføre vinnerprosjekt på Furuset

«The Urban Village» vant konkurransen Reinventing cities-C40. OBOS-prosjektet på Furuset rommer blant annet kollektivleiligheter, boliger med verksted/forretning og et nærmiljøhus.

Publisert

– Prosjektet har svært ambisiøse mål på miljø, sosial og økonomisk bærekraft, og er definert som pilotprosjekt. Prosjektet skal bli forbildeprosjekt i Futurebuilt 2.0, skriver LPO Arkitekter i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE), der det bes om forhåndskonferanse byggesak.

Prosjektet «The Urban Village» er vinnerprosjektet i konkurransen som Oslo kommune meldte inn til Reinventing Cities-C40-konkurransen. Prosjektet har gjennom konkurransen forpliktet seg på 10 mål i konkurransen som omhandler miljø, sosial og økonomisk bærekraft. Prosjektet er ett av fem prioriterte kommunale prosjekter i handlingsprogrammet for Furuset i regi av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

LANDSBYLIV: Nærmiljøhusene er utformet og planlagt for å skape et landsbyliv som kommer både beboere i kvartalet og nabolaget til gode.

– Prosjektet er etter konkurransen, og i forhandlinger med EBY, utvidet til å omfatte hele felt S6. Prosjektet vil dermed bestå av tre boligblokker samt felles aktivitetshus/nærmiljøhus mot Bygata. Alle intensjoner i konkurransen og arkitekturkonseptet videreføres i utvidet prosjekt, skriver LPO Arkitekter i redegjørelsen.

Forslaget skisserer et bruksareal på 5.500 kvadratmeter, og rommer 68 leiligheter, hvorav 4 er kollektivleiligheter, som består av består av 5 rom + fellesrom. Det skal også legges til rette for fire bokaler, det vil si leiligheter med verksted/forretning.

Nærmiljøhusene vil bestå av et utleielokale, som kan romme mange ulike aktiviteter samt et drivhus med servering.

I tillegg til nærmiljøhusene skal det også være fellesfunksjoner for beboerne med vaskerom og felles kjøkken. Leilighetene og felleslokaler skal utvikles med aktiv medvirkning og delekonsepter med hjelp av Obos egenutviklede digitale plattformer

– I uterommet mellom byggene er det en frodig hage for beboerne og nabolaget. Uterommet er solfylt og beskyttet mot støy og støv fra Bygata, heter det i redegjørelsen.

Målene på miljø er blant annet å bli et plusshusprosjekt ved å benytte solceller på alle solutsatte fasader og takflater som er prosjektert etter optimal orientering for å maksimere produksjon av solstrøm. Prosjektet tilbyr ingen parkeringsplasser for biler, men rikelig med sykkelplasser.

Den økonomiske bærekraften innebærer at prosjektet skal bygges innenfor en økonomisk ramme, som gjør det mulig å bygge og selge på Furuset.

Powered by Labrador CMS