Bolig:

14.500 KVM: Bruksareal ny bebyggelse over terreng er på 14.500 kvadratmeter.
14.500 KVM: Bruksareal ny bebyggelse over terreng er på 14.500 kvadratmeter.

Nå skal Bystyret avgjøre om Tollefsen og Svenkerud får bygge 127 boliger

Fredensborg Bolig ønsker å tilrettelegge for transformasjon fra næring til et urbant boligområde.

Publisert

I februar 2016 bestilte Arcasa Arkitekter oppstartsmøte for Ammerudveien 20 og 22. Plan- og bygningsetaten uttalte da at foreslåtte høyder og utnyttelse medfører et vesentlig brudd med skalaen i området. Senere er det gjort justeringer i prosjektet, og nå har arkitektselskapet sendt inn endelig planforslag til politisk behandling. Forslaget er sendt inn på vegne av Fredensborg Bolig, hvor Ivar Tollefsen og Tollef Svenkerud er hovedaksjonærer.

Hensikten er å tilrettelegge for transformasjon av planområdet fra næring til et urbant boligområde som styrker området rundt Ammerud T-banestasjon som inngangsport til Ammerud. Det vil etableres bolig, barnehage, forplass med strøkstjenlige funksjoner og en snarvei gjennom området fra Lilloseterveien til Ammerudveien. Planen legger også til rette for en fremtidig utvidelse av fortau og sykkelfelt.

Planområdet omfatter de to eiendommene Ammerudveien 20 og 22, som i dag består av to bygg som huser bydelsadministrasjonen Grorud og dagligvareforretning, samt store parkeringsarealer. Planområdet avgrenses av Ammerudveien mot øst, og består av en utsprengt flate som
skjærer seg inn i åsryggen som strekker seg fra rett syd for planområdet og nordover. Tilstøtende eiendommer mot nord og vest ligger betydelig høyere enn planområdet.

– Nødvendige sikringstiltak for skrenten gjør at deler av vegetasjonen i skrenten må fjernes, men det sikres et stort og grønt felles gårdsrom med flere blågrønne elementer. Berg som tas ut i sikrings- og byggefasen kan gjenbrukes på tomten og gi prosjektet identitet, fremgår det av planforslaget.

Bruksareal ny bebyggelse over terreng er på 14.500 kvadratmeter. I tillegg kommer ca. 2.500 kvadratmeter under terreng. Forlaget omfatter 127 boliger.

Powered by Labrador CMS