9.540 KVM: I bestilling av oppstartsmøte skisseres et bruksareal for ny og eksisterende bebyggelse på 9.540 kvadratmeter.
9.540 KVM: I bestilling av oppstartsmøte skisseres et bruksareal for ny og eksisterende bebyggelse på 9.540 kvadratmeter.

Spenstige planer for vernet bygg ved Vålerenga stadion

Bundegruppen vil bevare og transformere eksisterende bygg, samt plusse på med noen etasjer.

Publisert

Våren 2021, inviterte Bundegruppen til en begrenset konkurranse for å undersøke utviklingspotensialet for eiendommen i Grenseveien 74 på Valle – like ved Intility Arena, som er hjemmebanen til Vålerenga Fotball. Oslo Works sitt forslag «Grenseløs» ble kåret til vinneren av konkurransen.

Nå har Oslo Works bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen.

– Grenseveien 74 ligger tett inntil områder med høy bygge- og byutviklingsaktivitet. Eiendommen har potensial for å bli et stedstilpasset prosjekt som kan løfte og tilføre kvaliteter som er ellers er fraværende i området, skriver arkitektselskapet i stedsanalysen.

Eksisterende bygg er et industribygg oppført som bilverksted og bilbutikk. Bygget ble oppført i 1952, og er registrert på Byantikvarens gule liste.
Det blir også i dag benyttet som bilverksted, i tillegg til bilutleie og annen mindre næring.

– Eksisterende bygg har kulturhistorisk verdi som formidler av historie og identitet knyttet til bilindustrien og dens historie i Oslo. Planinitiativet vil derfor bevare og transformere store deler av eksisterende bygning, for å videreføre disse verdiene. Bygningsmassen har en fleksibel struktur og konstruksjon som er godt egnet til transformasjon og påbygg, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Bunde ønsker i tillegg et påbygg med et tilpasset tilleggsvolum.

– Den spesifikke bygningen er pekt på som egnet for påbygg i strategisk plan for Hovinbyen. Et økt volum på eiendommen vil være i tråd med prinsippene for fortetting i utviklingsområder i gjeldende kommuneplan, og det kan i dette tilfellet kombineres med bevaring av eksisterende industribygg som gir karakter og viderefører identitet i et område under stor utvikling, skriver Oslo Works.

– Bygningsmassen vil være fleksibel nok til å kunne romme flere ulike typer program, men det fokuseres på å legge til rette for et større antall arbeidsplasser, samt utadrettede funksjoner som aktiviserer og gir synergier med nærområdet.

I bestilling av oppstartsmøte skisseres et bruksareal for ny og eksisterende bebyggelse på 9.540 kvadratmeter. Av dette arealet er 5.500 kvadratmeter avsatt til kontor, mens resten blir publikumsrettet næring.

Powered by Labrador CMS