Bolig:

PRISFALL: Økte renter har gitt utslag i lavere boligpriser i september.
PRISFALL: Økte renter har gitt utslag i lavere boligpriser i september.

Nå faller boligprisene

Prisfallet i september spiste opp den sterke oppgangen i august.

Publisert

Så langt i år har boligprisene steget 6,7 prosent. Men i september sank de 2,2 prosent, eller 0,6 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Gjennomsnittsprisen for en bolig var 4.535.711 kroner ved utgangen av september, ifølge en pressemelding.

- Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Det er normalt at boligprisene faller i siste tertial og han venter at fortsatt nedgang de neste månedene.

- Usikkerheten om utviklingen i norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen blir svak, påpeker han.

Nei til strengere utlånsforskrift

Mandag anbefalte Finanstilsynet en ny utlånsforskrift fra nyttår – og vil skru til enda mer enn.

- Å stramme inn på kredittrasjoneringen nå er uklokt og kan skape finansielle ubalanser i boligmarkedet og økonomien. Vi oppfordrer finansministeren til å avskaffe utlånsforskriften, fordi styringsrenten er normalisert etter et tiår med lave renter. Dessuten trer ny finansavtalelov i kraft 1. januar 2023. Når dagens frarådingsplikt blir til avslagsplikt vil dette endre spillereglene for boliglån, sier Lauridsen.

Fortsatt stort salg og større tilbud

I september ble det solgt 9.798 boliger - 5,6 prosent færre enn samme måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 73.089 boliger - 9,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I september ble det lagt ut 11.716 boliger for salg - 17,3 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 81.684 boliger for salg - 2,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

- Hittil i år er det solgt litt flere boliger enn i 2019, året før boligomsetningen tok seg sterkt opp under pandemien. I september er tilbudssiden styrket, og vi ser også et tydelig skift i usolgte boliger. Dette tilsier en mer moderat prisutvikling fremover, poengterer Lauridsen.

Raske salg

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig både i august og september. Raskest salgstid har Bergen og Bodø/Fauske med 17 og 18 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 38 dager.

- Sammenlignet med tidligere år går det svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier han.

Svak prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund-området hvor prisene var uendret.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar med Stange med en sesongkorrigert nedgang på 1,3 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 10,9 prosent, før Drammens-regionen på 9,9 prosent og Tønsberg/Færder med 9,7 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker/Bærum og Follo med en oppgang på 4,1 prosent.

- Det var en svak utvikling i alle områder i Norge i september med unntak av Ålesund. Dette tyder på at renteøkningene begynner å virke og vi venter at det vil prege utviklingen i boligprisene de kommende månedene, sier Lauridsen.

Han påpeker også at hvis utviklingen i norsk økonomi også skulle snu vil det trolig påvirke boligprisene negativt på kort sikt.

- På lengre sikt tror vi tilbudssiden gjennom lav boligbygging blir avgjørende for prisutviklingen, og for øyeblikket er nyboligsalget svakt til tross for et demografisk behov, særlig på Østlandet. Det svake nyboligsalget er også noe som taler for å oppheve utlånsforskriften, fordi vi vet at investeringer i nye boliger på kontrakt er svært vesentlig for å sikre tilstrekkelig og stabil boligforsyning i takt med behovet, avslutter Lauridsen.

Powered by Labrador CMS