Aktuelt:

STORE TALL: Etter en måned med pilotprosjekt i Trondheim, sørget Peter Totlands Sirken for gjenbruk av 13.000 kilo materialer og produkter.
STORE TALL: Etter en måned med pilotprosjekt i Trondheim, sørget Peter Totlands Sirken for gjenbruk av 13.000 kilo materialer og produkter.

Møller Eiendom går for gjenbruk - hyrer inn oppstartsselskapet Sirken

Møller Eiendom har engasjert oppstartsselskapet Sirken for å sørge for gjenbruk av lagerinnredning i Svend Haugsgate 13 i Drammen, som eiendomsselskapet nå klargjør for ny leietaker

Publisert

– Som gårdeier har vi et ansvar for å finne høyest mulig utnyttelse av de ressursene som til en hver tid forvalter. Gjenbruk av innredning og materialer er åpenbare muligheter vi til nå ikke har klart å utnytte fullt ut. Det må vi erkjenne, sier Isak Oksvold, direktør for miljø- og bærekraft i Møller Eiendom.

Han mener det er helt avgjørende at eiendomsbransjen knytter til seg kompetente leverandører dersom de skal lykkes med gjenbruk.

Sirken har hatt stor suksess med pop-up gjenbruksbutikk som står ute på byggeplasser, men selskapet gjennomfører også ombrukskartlegging og bistår virksomheter som ønsker å gjenbruke ting. Sirken ser et potensiale for både miljøeffekter og god inntjening for selskapets løsninger.

– Beslutningen om å satse videre på gjenbrukscontainer ble tatt da vi etter ca 1 mnd. pilotering i Trondheim sørget for gjenbruk av 13.000 kilo materialer og produkter med tilfredsstillende inntjening. Med dette som utgangspunkt så sier det seg selv at vi tror vi skal klare å utgjøre en vesentlig forskjell når vi om kort tid kommer opp i åtte containere som skal ut til kunder, sier Peter Totland i Sirken.

Butikkene til Sirken skal være selvbetjente og vil flyttes mellom ulike byggeplasser. Selskapet gjennomførte i vår en emisjon og har nå utviklet 8 ferdige butikker som kommer på løpende bånd ute i Trondheim og Oslo til høsten. Møller Eiendom er etter emisjonen på selskapets eierside.

Det blir ikke brukt pop-up butikk i forbindelse med gjenbruk av innredningen i Svend Haugsgate 13. Det skal håndteres separat som et større oppdrag.

Powered by Labrador CMS