VARIERT TILBUD: Fotografihuset AS ønsker å skape et variert tilbud som tiltrekker seg ulike grupper og innbyr til opphold. (Oversiktsperspektiv: Atelier Oslo)
VARIERT TILBUD: Fotografihuset AS ønsker å skape et variert tilbud som tiltrekker seg ulike grupper og innbyr til opphold. (Oversiktsperspektiv: Atelier Oslo)

Midlertidig uteservering på Sukkerbiten

Fotografihuset AS ønsker å skape rom for utstillinger, formidling og undervisningsaktiviteter knyttet til fotografi. Forslaget omfatter også uteservering.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Fotografihuset AS har Atelier Oslo bestilt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Nylandsveien 28, bedre kjent som Sukkerbiten. Fotografihuset, som har avtale med HAV Eiendom om å disponere Sukkerbiten til midlertidige tiltak i 2020 og 2021, ønsker å etablere en paviljong med utearealer for utstillinger, formidling og undervisningsaktiviteter knyttet til fotografi. I tillegg planlegges arealer for uteservering.

– Ønsket er å skape et variert tilbud som tiltrekker seg ulike grupper og innbyr til opphold, skriver arkitektselskapet til PBE.

Les også: Tempelridder konket igjen

For å skape rom for utstillinger og formidling – samt drift, servering, toaletter, lager og avfall – planlegges det å benytte containere i ulike størrelser. Containerne plasseres slik at de danner soner for ulike aktiviteter og skjerming for vær og vind. I tillegg planlegges det enkle stillasstrukturer på deler av området, som lette overdekninger og levegger.

– Et sentralt indre atrium blir hjertet i Fotografihusets tilbud og aktiviteter. Mot nord etableres «Plattformen», en åpen flate for utstilling av fotografi, og eventuelle andre kortvarige, større arrangementer. Mot sør og vest legges serveringsområdene, med badstuer og brygger, fremgår det av bestillingen

Gangforbindelsen til Sørenga planlegges opprettholdt med dagens trasé i hele perioden. Kaiene mot nord og vest blir tilgjengelig som del av havnepromenaden. En tydelig offentlig gangvei gjennom området knytter havnepromenaden sammen med flytebroen til Sørenga.

– Henvendelse mot sol og utsikt, og le for vinden, gir attraktive arealer for opphold og aktiviteter. Erfaring fra tidligere på Sukkerbiten er at man i litt for stor grad har lukket seg mot nord og adkomsten. Gjennom å eksponere de ulike aktivitetene og områdene for forbipasserende, ønsker vi å skape et inviterende og levende sted, skriver Atelier Oslo.