IKKE BRUK pga opphavsrett

IKKE BRUK pga opphavsrett
HUSLEIEFORSLAG: – Rettighetene til utleier blir omtrent vingeklippet sier Tone Tellevik Dahl.

Mener husleielovutvalget bommer fullstendig 

- Forslagene er oppsiktsvekkende og urovekkende. Vi kan ikke se hvordan disse endringene vil føre til et bedre bomiljø, heller tvert imot, sier Tone Tellevik Dahl.

Publisert Sist oppdatert

Som administrerende direktør i Norsk Eiendom, uttrykker Tone Tellevik Dahl dyp bekymring over innholdet i husleielovutvalgets nylige delrapport. Den har skapt bølger i eiendomsbransjen, spesielt forslagene om å endre varighet på leiekontrakter og om leietakers rettigheter, ifølge en pressemelding. 

– Skivebom, lyder det fra den kanten.

– Husleielovutvalget foreslår å øke kontraktlengden fra tre til fem år, og samtidig gi leietakere rett til både forlengelse og oppsigelse av leieavtaler etter eget ønske. Dette har potensial til å forstyrre eksisterende balanse i leiemarkedet. Rettighetene til utleier blir omtrent vingeklippet, noen som strider mot prinsippet om at avtaler skal være balanserte, sier Tellevik Dahl.

Og fortsetter: 

– Utleiemarkedet trenger virkelig økt profesjonalisering og flere næringsdrivende. Utfordringen er at profesjonelle utleiere allerede selger unna, ettersom dagens rammebetingelser ikke er regningssvarende. Hvis deres rettigheter til å forvalte egen eiendom svekkes forsterkes denne trenden, frykter hun.

Norsk Eiendom fremhever at forslagene underminerer utleiers sikkerhet knyttet til kontraktsbetingelser og kontantstrøm.

– Innføringen av en forlengelsesrett for leietaker skaper usikkerhet for investorer og kan alvorlig skade markedet i en situasjon der samfunnet skriker etter flere utleieboliger. Å tro at man skal greie å opprette et hensiktsmessig system for regulering av leie ved forlengelse, fremstår som overraskende naivt. Det har ikke vært vellykket tidligere, så hvilket revolusjonerende lys er det egentlig flertallet mener å ha sett i sitt utvalgsarbeid, undrer direktøren.

Bransjeforeningen påpeker at de foreslåtte endringene kan føre til økte konflikter mellom utleier og leietaker, og muligens dårligere boligforhold for leietakere. De mener dagens husleielov stort sett fungerer godt, hovedutfordringen ligger i håndhevelsen av regelverket.

Tellevik Dahl understreker nødvendigheten av å opprettholde en balanse mellom leietakers og utleiers rettigheter og forventer at utvalget finner løsninger som ikke ofrer utleiers interesser i deres videre arbeid.

– Vi forventer at utvalget avmystifiserer loven og forenkler språket slik at det blir lettere å forstå. Gode rammebetingelser for profesjonelle og seriøse utleiere vil bidra til at markedet blir tilført gode boliger der stabile leieforhold med beboerinvolvering vektlegges, sier hun.

Powered by Labrador CMS