Plan- og bygningsetaten krever også at minst halvparten av parkeringsplassene for sykkel skal ha overbygg.

Maxbo ved Sinsenkrysset risikerer krav om 88 p-plasser for sykkel

- Det er ingen som kommer på sykkel til Maxbo for å hente med seg et badekabinett eller en pall med Leca-blokker, sier administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom.

Publisert Sist oppdatert

Snart skal Bystyret i Oslo ta stilling til reguleringsforslaget for eiendommen Hans Nielsen Hauges gate 43 ved Sinsenkrysset. Bakgrunnen for forslaget er at Løvenskiold Eiendom i 2002 gikk med på Oslo kommunes forslag om å flytte Maxbo-butikken for å få plass til Sinsen T-banestasjon.

Et nei fra Løvenskiold Eiendom den gangen, ville trolig ha medført en kraftig forsinkelse for åpningen av T-baneringen og en betydelig fordyrelse av hele T-baneprosjektet.

Les også: Skjeggkre hos Plan- og bygningsetaten

Erstatningstomten som Løvenskiold Eiendom overtok av Oslo kommune, og oppførte et nytt Maxbo byggevarehus, var imidlertid uregulert. Når selskapet nå ønsker å få bekreftet eksisterende bruk gjennom en reguleringsplan, sier Plan- og bygningsetaten (PBE) nei.

Fokus på myke trafikanter

– Vi anbefaler ikke planforslaget. Dette skyldes for det første at planforslaget på viktige punkter ikke følger opp kommuneplanen og nåværende retningslinjer for parkering. Planforslaget imøtekommer heller ikke innsigelser fra flere statlige myndigheter, skriver etaten i planforslaget som Byrådet skal ta stilling til.

PBE mener at reguleringsplanen ikke tilrettelegger godt nok for myke trafikanter.

– Det innebærer at forretningsvirksomheten fortsatt blir sterkt bilbasert. Forretningens plassering rett i nærheten av T-banen og buss, gjør at det ikke er behov for å tilrettelegge for biltransport i den grad som reguleringsforslaget tilrettelegger for, skriver etaten, og viser til at planområdet ligger i umiddelbar nærhet til større boligområder i indre by, «med god kollektivdekning og gang- og sykkelforbindelser».

Les også: 500 påmeldte til første salgsmøte – dyreste leilighet koster 95 mill.

– Vi mener at det burde vært tilrettelagt for at en langt større andel av transporten til varehuset tas ved gange, kollektiv og sykkel. Som et minstekrav burde planforslaget foreslått antall sykkelparkeringsplasser i tråd med gjeldende parkingsnorm, skriver PBE.

Etaten påpeker at det i henhold til midlertidig parkeringsnorm skal reguleres for 88 sykkelparkeringsplasser. I tillegg skal minst halvparten av parkeringsplassene for sykkel ha overbygg.

Prosess på over 5 år

Administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom er oppgitt over planprosessen, som har vart i mer enn 5 år.

– Kundene kommer til Maxbo på Sinsen for å kjøpe plasskrevende varer. Det er ingen som kommer på sykkel for å hente et badekabinett eller en pall med Leca-blokker. Hvis vi skal tilrettelegge for 88 parkeringsplasser for sykkel, må antall p-plasser for bil reduseres fra 70 til 26. Det sier seg selv at man ikke kan drive et byggevarehus på en slik måte, sier Jalland, og fortsetter:

«Det er dårlig miljøpolitikk om kundene må kjøre videre til andre Maxbo-varehus, for eksempel på Alna-senteret eller Ole Deviks vei, for å finne ledig parkering slik at de kan fylle hengeren med parkett, isolasjon eller terrassebord på 3 meters lengder.»

Avtalen mellom Oslo kommune og Løvenskiold Eiendom ligger fast, slik at byggevarehuset Maxbo på Sinsen kan fortsette driften som i dag. De problemene som kan oppstå, og som Løvenskiold Eiendom ønsker å sikre seg mot, er en uønskede situasjoner som for eksempel en brann.

Hvis bygget brenner ned, må selskapet søke om ny rammetillatelse. I en slik eventuell situasjon er det viktig å ha en reguleringsplan.

Powered by Labrador CMS