NREP Logicenters med storkjøp

Kjøpet av Marine Trading AS omfatter ni logistikkeiendommer i tillegg til en betydelig tomtebank.

Publisert Sist oppdatert

Nrep Logicenters fortsetter sin satsing i Moss, og har sammen med Gudmund Harlem inngått en avtale om å kjøpe selskapet Marine Trading AS. Transaksjonen innebærer oppkjøp av alle de ni logistikkeiendommene som Marine Trading AS eier i Moss, i tillegg til en betydelig tomtebank i Våler Næringspark.

Forrige vår sikret Nrep det største value-add eiendomsfondet gjennom tidene med over 40 milliarder norske kroner i egenkapital – beregnet for investeringer i Norden og Nord-Europa. I mai ble det også klart at fondets norske satsing kjøpte to sentrale kontoreiendommer fra Entra for 1,5 milliarder norske kroner.

Nå kan altså selskapet meddele at det har blitt gjennomført enda en stor transaksjon i Norge gjennom oppkjøpet av logistikkutvikleren Marine Trading AS.

– Marine Trading sine eiendommer passer godt inn i vår nordeuropeiske portefølje, med fleksible bygg som passer til både store og små logistikkleietakere. Logicenters har sterk tro på Moss som logistikkhub med nærhet til europavei og havn, i tillegg til en attraktiv tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Eiendommene vi kjøper har også noen miljømessige kvaliteter og et godt utgangspunkt å bygge videre på som harmonerer med vår satsing på bærekraft, uttaler Jørgen Bråten Nordby, investeringsansvarlig og porteføljeforvalter i Logicenters, i en pressemelding.

Oppkjøpet representerer et strategisk skritt for å styrke Logicenters tilstedeværelse innen logistikkområdet i Norge, og sikrer mer tomt for å fortsette utviklingen av logistikkfasiliteter sør for Oslo.

Logicenters bygger for tiden et logistikkbygg på over 20.000 kvm i Moss på spekulasjon, og utvider nå sin portefølje i området.

– Vi i Logicenters er svært fornøyde med vår fortsatte satsning i Norge. Oppkjøpet av denne porteføljen er virkelig bra, da det gir oss muligheten til å utvikle virksomheten vår ytterligere. Vi har stor tro på Moss som et konkurransedyktig og kostnadseffektivt alternativ til Vestby. Dette stemmer også overens med vårt engasjement for å tilby og utvikle moderne og bærekraftige logistikkløsninger for våre leietakere. Kombinasjonen av flere eksisterende bygninger og areal passer godt med vår strategi om å kontinuerlig legge til rette for vekst og endrede behov for leietakerne, sier Matthias Kettelhoit, CEO av Logicenters.

Logicenters er fornøyd med å kjøpe 9 gode eiendommer med totalt 78.000 kvm logistikk, samtidig som de inngår et samarbeid med Gudmund Harlem. Han blir medinvestor, og vil innta en operativ rolle for å bistå med utleie og videre utvikling av tomtebanken.

– Jeg har igjennom flere år hatt et tett og godt samarbeid med Marine Trading AS for å utvikle næringseiendomsporteføljen de har, og vi har i felleskap klart å etablere mange solide leietakere i porteføljen, både i eksisterende bygg og i byggene som har blitt oppført de senere år. Gjennom denne prosessen ble jeg enig med Svein Willadssen om at tiden var moden for å overlate eiendomsporteføljen videre til en større aktør for å utvikle selskapet ytterligere, sier Gudmund Harlem.

– Jeg vil takke teamet i Marine Trading AS for et tett og godt samarbeid i prosessen, og det er med ydmyket jeg vil videreføre det gode arbeidet de har gjort både med eiendommene og ikke minst med det tette forholdet de har hatt til sine leietakere og samarbeidspartnere, sier han.

Etter å ha utviklet næringseiendomsporteføljen i over 20 år, kom eieren frem til at tiden var moden for å overlate den videre utviklingen av til andre.

– Gjennom et godt samarbeid med Gudmund Harlem over flere år, var det naturlig å inngå dialog med ham for å overgi våre eiendommer til en større aktør for å utvikle porteføljen ytterligere. Jeg har troen på at nye eiere vil forvalte eiendommene på en slik måte som vil være positivt både for våre lokale samarbeidspartnere og nye og eksisterende leietakere. Vil med dette ønske alle involverte lykke til og for et godt samarbeid i prosessen. En spesiell takk til BDO Østfold som har bistått oss i prosessen, uttaler Svein Willadssen, eier av Srw AS.

Powered by Labrador CMS