Magasin

BERGEN BYARENA: Olav Thon Gruppen, Rexir Holding og EGD Property vil bygge 800 boliger, hotell, kinosenter, kontorer, nærings- og servicearealer i tillegg til en byarena for internasjonale arrangementer. Illustrasjon: 3XN/GXN.

Er involvert i to prosjekter som vil forandre Bergen

EGD Property var en av initiativtakerne til Visjon Dokken – det største byutviklingsprosjektet i Bergens nyere historie. Selskapet er også blant aktørene bak Bergen Byarena.

Publisert

– Vi er glade i byen vår. Det er hjertet vårt. Vi har gjort investeringer utenfor Bergen også, men det er lettere å få til utvikling i vår egen by, sier administrerende direktør Tor Fredrik Müller i EGD Property AS, som inngår i konsernet EGD Holding.

Startet i 1907

Konsernet har røtter tilbake til 1907, da Einar Galtung Døsvig (1885-1948) stiftet aksjeselskapet Einar Galtung Døsvig AS. I begynnelsen var selskapet engasjert i tekstilhandel, men i perioden 1930-1990 – da Einars sønn Ewald spilte en aktiv rolle i selskapet – økte både omsetning og resultater. Det ga muligheter for å investere i andre områder utenfor kjernevirksomheten.

Ewalds sønn, Einar Galtung Døsvig, begynte i selskapet tidlig på 1960-tallet. Han utvidet virksomheten til også å omfatte shipping og eiendomsinvesteringer, noe som fikk stor strategisk betydning i de påfølgende årene.

Fjerde generasjon

Nåværende styreleder, Espen Galtung Døsvig (f. 1972), representerer fjerde generasjon EGD. Han begynte å spille en aktiv rolle i konsernet i 1997, og

eier i dag 100 prosent av selskapets aksjer.

– Perioden mot slutten av 1990-tallet og rundt overgangen til det nye millenniet var et veiskille for tekstilforretningen, og ledelsen tok en strategisk beslutning om å avslutte denne virksomheten. I stedet var det et større fokus på investeringer i internasjonal shipping og eiendom, fremkommer det på konsernets hjemmeside.

Leieinntekter på 75 mill.

I dag er virksomheten organisert gjennom datterselskapene EGD Shipholding AS, EGD Property AS og EGD Capital AS. Denne strukturen ble innført for hovedsakelig å øke fleksibiliteten og sikre at hvert forretningsområde er tilstrekkelig kapitalisert til å vokse på sine egne resultater. I løpet av de siste årene har gruppens strategi vært rettet mot færre og større prosjekter.

I fjor hadde EGD Property leieinntekter på ca. 75 millioner kroner. Ved årsskiftet var eiendomsporteføljen på ca. 100.000 kvadratmeter.

Eiendomsutvikler

EGD Property er imidlertid ikke en tradisjonell eiendomsbesitter, snarere en eiendomsutvikler.

PLANER: Planen for Kanalveien 5 er å tilføre en ny kombinert nærings- og boligenhet på tomten, konkretisert som 4.000 kvadratmeter næring og potensielt 50-75 leiligheter.

– Vi kjøper for å utvikle, men sitter med eiendommene frem til utvikling og senere realisering. I mellomtiden har vi en kontantstrøm, sier EGD Property-sjef Tor Fredrik Müller.

Selskapet jakter næringseiendommer, som de kan gjøre noe med, og gjerne i kombinasjon med boligutvikling.

– Vi liker å ta vare på vare på gamle bygg, sier han.

Moderniserer kjente Bergensbygg

Et eksempel på dette er Kanalveien 5 – et gult murbygg med et karakteristisk tårn som ligger rett ved Fjøsangerveien. Bygningsmassen ble oppført i 1916, og huset opprinnelig Fagerheims Not- og Garnfabrikk. Bygget har i dag et areal på 6.000 kvadratmeter.

Planen er å tilføre en ny kombinert nærings- og boligenhet på tomten, konkretisert som 4.000 kvadratmeter næring og potensielt 50-75 leiligheter. Kanalveien 5 er i regi av EGD Property og O.A. Grevstad Eiendom. De to selskapene har inngått et samarbeid, der hovedmålet er å utvikle og modernisere velkjente bergensbygg. Oppskriften er å kombinere næringsbygg med nye boliger.

Deres felles selskap, Hansastaden Eiendom AS (eid 50/50), vil i løpet av 2021 forvalte en bygningsmasse verdt 450 millioner kroner.

Satte i stand bygg til BA

Et annet eksempel på transformasjon er Vestre Torggate 11, hvor lokalavisen BA har flyttet inn. Etter 3 år i medielandsbyen på Nygård, har lokalavisen flyttet tilbake til sentrum. EGD og Grevstad gjorde tunge investeringer.

I Byarkivet fant de bilder fra husets opprinnelse, og ville forsøke å gjenskape bygget til fordums prakt. De gamle smijernsbalkongene skulle reetableres, gammel utsmykning og spiret tilbakeføres, samt at bygget skulle fargesettes på en vakker måte,

– EGDs tanker om byutvikling passet perfekt til våre ideer om hvordan et avishus for BA kan se ut. Vi har begge et felles mål om å bidra til å gjøre Bergen bedre. Da Vestre Torggate 11 dukket opp på radaren høsten 2019, innså både BA og EGD Property at dette kan være det perfekte huset for BA, uttalte sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnssontil sin egen avis.

Et tredje eksempel er Marken 19, som EGD Property totalrenoverte. Prosjektet var en av kandidatene til Bergen kommunes Arkitektur- og byfornyingspris.

Visjon Dokken

Sammen med OBOS tok EGD Property også initiativet til «Visjon Dokken».

– For 100 år siden bodde det 80.000 mennesker i Bergen sentrum. Nå bor det 40.000 her.

Tor Fredrik Müller, adm. dir. EGD Property

– Dette er et samfunnsgrep vi tok, fordi ingen andre gjorde det. Dette er det største byutviklingsprosjektet i Bergens nyere historie, forteller Müller.

«Visjon Dokken» er en mulighetsstudie som de to eiendomsutviklerne initierte i samarbeid med MAD arkitekter, Asplan Viak og ProBiz. Initiativet ble tatt med bakgrunn i utfordringen «10 på 10» – et manifest som uttrykker en ambisjon om å bygge 10.000 nye boliger i sentrum på 10 år – som byens politiske liv har gitt seg selv og Bergens utbyggere og planleggere.

– For 100 år siden bodde det 80.000 mennesker i Bergen sentrum. Nå bor det 40.000 her. Vi trenger vesentlig mer utvikling i sentrum, slik at vi får opprettholde et godt tilbud med handel, utadrettet virksomhet og kultur, sier han.

Bergens svar på Bjørvika

Müller håper at EGD Property kommer i posisjon til å bidra til utviklingen på Dokken når kommunen etter alt å dømme skal selge ut delområder til eksterne utbyggere, eller gjennomfører delprosjektene som offentlig privat samarbeid.

SJØFRONTEN: På Nøstet – like ved Dokken – har EGD Property, OBOS og Berstad Eiendom planer om å transformere 14.000 kvadratmeter langs sjøfronten.

– Dokken blir Bergens svar på Bjørvika med flere tusen nye boliger og arbeidsplasser. Det er allerede bestemt at Havforskningsinstituttet skal lokaliseres på Dokken, og dette bygget får samme funksjon som Operaen i Bjørvika. Det er viktig å starte med en stor statlig investering, og så kommer det andre naturlig etter, mener han.

– Det er også viktig for utviklingen av Dokken at Akvariet etableres der, men der er det litt større utfordringer med investeringen, ettersom dette er en stiftelse. Jeg er imidlertid trygg på at også denne finansieringen faller på plass.

Leiligheter på Nøstet

På Nøstet – like ved Dokken – har EGD Property, OBOS og Berstad Eiendom planer om å transformere 14.000 kvadratmeter langs sjøfronten. Hvis utbyggerne får det som de ønsker, vil hele området fra TV 2-bygget og bort til «Dikkedokken» bli omgjort til boliger og sjøpromenade. De ønsker også at Nøstet skal bli et forbildeprosjekt for det som etterhvert skal skje på Dokken.

Planen innebærer at EGD Property og OBOS skal oppføre ca. 100 leiligheter i sjøfronten ved det gamle TV 2-bygget i Nøstegaten, mens J Berstad Eiendom skal bygge 150 boliger i Nøstegaten 78 og i Carte Blanche-bygget. Sentrumsområdet er tenkt´ved Bjørgeboden, som sammen med Dokkhuset skal bevares. Der er det satt av 1.000 kvadratmeter til en stor uteplass, som skal integrere prosjektet med indre Nøstet, opp mot verftet.

– Vi håper at reguleringen er på plass våren 2022, slik at vi kan starte salget, og at spaden kan stikkes i jorden til høsten samme år, sier Müller.

Bergen Byarena

Dokken er i særklasse det største byutviklingsområdet i Bergen, men også den fremtidige utviklingen av Byarenaen vil få stor innvirkning på byen. Bak planene står Olav Thon Gruppen (51%), Rexir Holding (24,5%) og EGD Property (24,5%), som sammen vil bygge 800 boliger, hotell, kinosenter, kontorer, nærings- og servicearealer i tillegg til en byarena for internasjonale arrangementer.

BERGEN BYARENA

– Bergen Byarana vil bety enormt mye. Dette blir arenaen for de store idretts- og kulturarrangementene med plass til 12.000 mennesker, i tillegg til internasjonale kongresser. På toppen av dette kommer de nye boligene og arbeidsplassene, som vil bidra til at det blir enda flere mennesker i Bergen sentrum. Beliggenheten ved trafikknutepunktet med Bybanen, tog og bussforbindelser gjør dette til en perfekt beliggenhet for høy utnyttelse, sier han.

Powered by Labrador CMS