Magasin

FNS BÆREKRAFTMÅL: Johan H. Andresens Ferd investerer blant annet tidlig fase selskaper med potensial til å levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål. Foto: Marius Viken

– Det begynner å bli et stort univers i proptech

Investeringsselskapet Ferd ser store muligheter innen proptech, og har inngått et samarbeid med Arkwright X. Stor-Oslo Eiendom har opprettet et eget selskap for proptechinvesteringer, men skal først og fremst bidra med kompetanse og tilgang til prosjekter.

Publisert Sist oppdatert

– Det er mange bra tech-selskaper i Norge, og flere av dem har begynt å jobbe utenfor landets grenser. I tillegg er det mange utenlandske aktører som satser i Norge, så det begynner å bli et stort univers, sier Erik Bjørstad, direktør for Impact Investing i Ferd.

Flere investeringsmandater

Ferd er en aktiv eier og investor, og skal ikke bare tilføre kapital, men også kompetanse, nettverk og vilje til å prøve nye ting. Konsernet har flere investeringsmandater, deriblant Impact Investing, som skal investere i tidlig fase selskaper med potensial til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en solid risikojustert avkastning. Fokus er på de tre sektorene fornybar energi, proptech og akvakultur.

– Impact Investing er et ganske nytt investeringsmandat, men vi har gjort flere investeringer allerede. Foreløpig har vi ingen rene proptech-investeringer, men vi har inngått et samarbeid med Arkwright X, forteller Bjørstad.

Club Deal-struktur

Arkwright X Investment Family (AXIF) er en club deal-struktur, der Ferd og Investinor som programinvestorer får tilgang til å investere sammen med Arkwright X og de øvrige programinvestorene. AXIF investerer i B2B teknologiselskaper i såkornfasen med lønnsomme forretningsmodeller som kan levere positive bidrag til FNs bærekraftsmål.

– AXIF er agnostiske til bransje/sektor, men har et godt øye til proptech, profesjonelle tjenester, energi, mobilitet, fintech og matproduksjon. AXIF-programmet knytter investorene tettere på investeringene enn det som er vanlig i tradisjonelle venturefond, noe som kan muliggjøre spennende samarbeidsmuligheter og synergier mellom for eksempel Ferd sine etablerte selskaper og porteføljeselskapene i AXIF, fremgår det av hjemmesiden til Ferd.

Glade for henvendelser

Bjørstad forteller at Ferd også får inn en del caser selv.

– Vi får mange henvendelser, og det er vi glade for. Vi oppfordrer selskapene til å ta kontakt, sier han.

For øvrig har Arkwright X en inkubator på Aker Brygge, hvor tidlig fase selskapene får masse drahjelp av konsulentene i Arkwright.

– Vi oppretter en gruppering for hver investering som skal tilføre disse selskapene ekstra verdi. Fra vår side kan vi stille med kompetanse fra for eksempel Ferd Eiendom og Mestergruppen, sier Bjørstad.

Kjøpte Norkart

Proptech-investeringer kan også gjøres gjennom Ferd Capital, som er «en langsiktig, fleksibel og verdiskapende partner for nordiske selskaper». Denne enheten har tre investeringsmandater: Privateide selskaper, børsnoterte selskaper og special investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. Ingen av mandatene i Ferd Capital inneholder tidlig fase investeringer.

I mars ble det kjent at Ferd – gjennom Ferd Capital – hadde kjøpt Norkart, som til en viss grad er et proptech-selskap.

– Norkarts digitale løsninger og unike dataplattform muliggjør bedre og mer effektive innbyggertjenester i over 330 kommuner, og sikrer virksomhetskritisk informasjon til offentlig sektor og næringslivet. Og vi er både ydmyke og stolte over at det er Ferd som ble valgt til å være med på å videreutvikle selskapet, uttalte Krisztina Horvath, Investment Professional i Ferd Capital.

Tilgang til markedet

Stor-Oslo Eiendom investerer også i tech-bedrifter, og har sågar opprettet et eget selskap for dette (Stor-Oslo PropTech AS). Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom, er imidlertid klar på at de ikke går inn med store penger.

STRATEGISK PARTNER: – Gjennom oss får proptech-selskapene en strategisk partner samt muligheter for å bruke teknologien i våre prosjekter, sier Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom.

– Vi kan tilby selskapene tilgang til markedet, samtidig som vi kan bidra med vår kompetanse på eiendomsutvikling. Gjennom Stor-Oslo Eiendom får proptech-selskapene en strategisk partner samt muligheter for å bruke teknologien i våre prosjekter, sier han.

Det er altså gjennom sine aktive bidrag, og ikke penger, at Stor-Oslo primært får en eierpost i selskapene.

– Vi ønsker å sitte i strategiske utvalg og påvirke løsningene, påpeker Grimstad.

Stor-Oslo med tre investeringer

Så langt har Stor-Oslo PropTech AS gjort tre investeringer, deriblant i Spacemaker, som senere er solgt til amerikanske Autodesk. En annen investering er Dimension Ten, som driver med VR-teknologi. Stor-Oslo Eiendom bruker disse løsningene i sine prosjekter.

BRUKER PROPTECH I UTVIKLINGEN: Stor-Oslo Eiendoms prosjekt Meierikvartalet har brukt både Defigo, Dimension 10 og Imerso i utviklingen.

Stor-Oslo PropTech har også en eierandel i Defigo, som har utviklet en avansert porttelefoni med integrert adgangskontroll for både bolig- og kontorbygg.

– Defigo leverer moderne besøks og adgangskontrollsystemer, og gir beboere, leietakere, ansatte og byggets administrator tilgang til en lang rekke nye tjenester som sparer tid, heter det på selskapets hjemmeside.

Dialog med mange selskaper

– Vi snakker også med mange selskaper, uten av vi kommer inn på eiersiden. Det gjelder for eksempel Imerso, som skanner byggene mens de bygges. Dermed får du dokumentert bygget 100 prosent som det er bygget, noe som er en stor fordel ved for eksempel senere ombygginger, forteller Grimstad.

Et annet eksempel er Plyo, som utvikler boligportaler. På hjemmeside skriver selskapet at de har digitalisert eiendomsbransjen siden 2014.

– Vi jobber langsiktig og kontinuerlig med å skape neste generasjons digitale fundament og samhandlingsplattform for raskere verdiskaping og vekst for eiendomsselskaper og bransjen.

Nytt storfond

NREPs nye fond 2150 er en tredje aktør som investerer i proptech-selskaper. 2150 skal investere milliardbeløp i selskaper med teknologi, som skal fremskynde bærekraftig utvikling innenfor bygg, eiendom og byutvikling. Sammen med Novo Nordisk og det danske statsfondet The Green Future Fund har Ivar Tollefsen-selskapet Fredensborg Eiendom gått inn med kapital i det nye fondet.

Det første fondet har hentet inn 130 millioner euro, og har allerede investert i Carboncure – et grønt teknologiselskap som skal redusere CO2-utslippene fra betongproduksjonen med 500 millioner tonn i året innen 2030. Målet er å hente inn totalt 200 millioner euro til fondet.

– Det er gledelig å investere i og støtte et nytenkende og fremtidsrettet eiendomsfond med vekt på bærekraft og teknologi, strategisk viktige områder for oss i Fredensborg, uttaler Andreas Søtvedt Oulie, Leder av investeringsteamet i Fredensborg.

Ambisjon for det grønne skiftet

Ifølge Jens Petter Hagen, leder for den norske virksomheten til NREP, illustrerer det nye fondet NREPs langsiktige ambisjon for det grønne skiftet innenfor eiendom.

NYTT FOND: Jens Petter Hagen er leder for den norske virksomheten til NREP, som har lansert fondet 2150, hvor Fredensborg Eiendom har gått inn med kapital.

– Vitenskapen er entydig: Verden kan ikke nå de nødvendige utslippsreduksjoner uten fundamentale endringer i hvordan vi bygger og driver eiendomsutvikling. Samtidig kan heller ikke eiendomsbransjen levere de nødvendige reduksjoner uten bedre teknologiske løsninger. Vi lanserer 2150 for å akselerere utviklingen og bruken av slik teknologi.

Det første 2150-fondet skal bygge en portefølje på rundt 20 selskaper, som alle skal ha potensial for å bli et såkalt «gigacorn» – et kommersielt vellykket selskap som har potensial til å redusere CO2-utslipp med et helt gigatonn.

Powered by Labrador CMS