NY JOBB: Camilla Rydberg.

Camilla Rydberg er Linstows nye forretningsutvikler

Satsingen omfatter foreløpig helsebygg, helsefremmende stedsutvikling og nye boformer

Publisert

Camilla Rydberg er ansatt som ny forretningsutvikler for satsingsområdet helse ifølge en pressemelding.

– Vi har store vekstambisjoner, og helse er ett av satsingsområdene våre i Norge. Det er økende interesse for arealer til helse, og det er behov for å innlemme helsekompetanse i utviklingsprosjekter for å bidra til at vi skaper helsefremmende steder, sier  administrerende direktør Knut Løken i Linstow.

Linstow eier og drifter Romerike Helsebygg og Helsehusene i Fredrikstad. I tillegg jobber selskapet med flere stedsutviklingsprosjekter der kompetanse om helse integreres fra tidlig fase, blant annet på Adamstuen i Oslo, Nes og Larvik kommuner.

Nye konsepter

Camilla Rydberg skal ha spesielt fokus på å etablere nye konsepter for eksisterende helsehus, og å utvikle nye, stedstilpassede helsekonsepter for eiendom som kan bidra til å møte de samfunnsutfordringene kommunene står overfor.

– Det er et stort potensial i å se helse og eiendom i sammenheng for å skape god livskvalitet og bedre folkehelse. Det gleder jeg meg til å ta fatt på, sier hun.

Rydberg kommer fra stillingen som forretningsutvikler i Samfunnsbygg, og har tidligere jobbet med eiendom blant annet i Hemfosa Samfunnsbygg. Hun har også erfaring med forretnings- og konseptutvikling fra selskaper som Bonaventure Sales og Midelfart.

– Hennes bakgrunn er perfekt for oss. Bygde omgivelser påvirker menneskers adferd i stor grad. Derfor er det et betydelig potensial for å bidra til bedre folkehelse gjennom kunnskapsbasert utvikling og tilrettelegging for mer helsefremmende bruk av eiendom. Å tenke nytt, mer integrert og helhetlig blir avgjørende for å være mer relevant som utvikler og utleier. Rydbergs kompetanse blir et viktig bidrag for å realisere de ambisjonene som er lagt for videre bærekraftig vekst, sier Hege Hidle Aaser som er Linstowes direktør for helse.

Powered by Labrador CMS