ÅPENT: Dette er en av skissene som viser mulig utvikling av kremeiendommen på Adamstuen.

Sånn kan det bli på Den gamle veterinærhøgskolen

Oslobygg og Linstow stiller ut tre arkitektteams forslag til hvordan de kan utvikle Den gamle Veterinærhøgskolen mot 2040. Målet er at området skal blir varmere, grønnere og mer skapende.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune ved Oslobygg overtok sammen med Linstow hver sin del av Den gamle Veterinærhøgskolen i henholdsvis 2021 og 2022. De to grunneierne samarbeider der om en felles, helhetlig utvikling av et 60 mål stort og delvis lukket område midt i byen.

– Vi tok derfor utgangspunkt i kommuneplanens visjon om å gjøre byen grønnere, varmere og mer skapende, og har jobbet frem 12 mål for å lykkes med denne ambisjonen, sier utviklingsdirektør Terje Lorentzen i Linstow.

Tre arkitektteam har ifølge en pressemelding gjennom våren jobbet frem forslag for hvordan målene kan nås. Deres forslag vises nå for publikum.

– Vi ønsket å få frem gode helhetsgrep for området og et strategisk blikk på mulighetene som ligger her. Fokuset i denne tidlige fasen er ikke de fysiske løsningene, som høyder og arkitektonisk uttrykk, men at helhetsgrepet skulle svare ut målene vi har satt for utviklingen. Vi kårer ingen vinnere av dette parallelloppdraget, men tar med oss disse gode innspillene i det videre arbeidet, understreker  Kjersti Folvik som er direktør for porteføljeutvikling hos Oslobygg.

Vil ha innspill

Et planinitiativ starter ikke før i 2025. Tiden frem til det skal grunneierne bruke til å få innspill fra publikum, naboer og andre private interessenter, samt gjennom en åpen samskapingsprossess med et bredt spekter av kommunale instanser.

– En av forutsetningene for å lykkes er et tillitsbasert samarbeidsklima, og et felles eierskap og engasjement. Vi er stolte av resultatene vi har oppnådd så langt, og vil berømme teamene som har levert på noe de ikke er blitt spurt om før – og de har levert godt. Vi jobber med byutvikling på en ny måte. Her er en offentlig og en privat eier som samarbeider om en helhetlig utvikling, og vi gjør det målstyrt og med stor grad av involvering allerede før den formelle planprosessen. Dette er uvant for mange, men vi ser også at stadig flere får forståelse for at dette er en god måte å starte på, poengterer Lorentzen og Folvik.

Dette er de tre arkitektteamene

1. A-lab med Fabel, Arcgency, Natural State, UiO/Include og Multiconsult.

2. LPO og Reiulf Ramstad Arkitekter har med seg Grindaker, BARK rådgivning og WSP.

3. Pir2 med Built, Local, Briq, Growlab Oslo, U.reist, Bærekraftig liv, Insam, SustEvo og Føreland rådgivning.

UTVIKLING: Den gamle veterinærhøgskolen på Adamstuen.
UTVIKLING: Den gamle veterinærhøgskolen på Adamstuen.
UTVIKLING: Den gamle veterinærhøgskolen på Adamstuen.
STORT: Den gamle veterinærhøgskolen skal bli en ny bydel.
Powered by Labrador CMS