FARVERIKVARTALET: Sentrum blir endret betraktelig når dette boligprosjektet kommer opp.
FARVERIKVARTALET: Sentrum blir endret betraktelig når dette boligprosjektet kommer opp.

Kutter kjøpesenter til fordel for leiligheter

Farverikvartalet blir et nytt tyngdepunkt i byen, men utvikleren setter strek over store næringsarealer.

Publisert Sist oppdatert

Når gravemaskinene rykker inn på eiendommen i høst, blir Gjøvik sentrum endret for alltid. Transformasjonen av industrieiendommen mellom Storgata og Hunnselva som det har vært jobbet med i mange år blir det største boligprosjektet i byen, men ikke som områdereguleringsplanen fra 2015 la til rette for.

Den beskriver et tre etasjer høyt kjøpesenter med inntil 15.000 kvadratmeter, fire boligblokker med ca 100 leiligheter og 500 kvadratmeter kontor. I tillegg ble det regulert for minimum 300 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser. Dagens realitet endrer på dette bildet.

LES OGSÅ: 500 leiligheter ved jernbanen

– Det har vist seg å være manglende interesse i markedet til å realisere prosjektet slik det var regulert med et kjøpesenter. Dette kan blant annet forklares ved at handelsnæringen er i rask endring, med en stor økning i blant annet netthandel, heter det i detaljreguleringsforslaget fra mai i år.

Der ønsker Farverikvartalet AS, med Hamar-baserte Utstillingsplassen AS som hovedaksjonær, å ha hovedvekt på boliger fordi det har bedre markedsmessige forutsetninger.

– Et forsterket boligtilbud i Farverikvartalet vil etter vår vurdering styrke eksisterende handelsgrunnlag på en god måte. Antallet boenheter er økt fra ca. 100 til ca. 140 samtidig som kjøpesenter ønskes tatt ut som formål. Det åpnes for ca. 13.000 kvadratmeter leiligheter over parkeringshuset, fordelt på inntil fem separate bygningsvolumer. Blokkene har fra tre til åtte boligetasjer over parkeringshuset. Etablering av tilsammen 2000 kvadratmeter næringsarealer, skriver de blant annet noe som betyr at de har redusert næringsarealet med 13.000 kvadratmeter fra den opprinnelige planen.

LES OGSÅ: Stasjonen omringes av flere hundre boliger

I mai i år vedtok Utvalg for samfunnsutvikling å legge forslaget til detaljreguleringsplan ut på offentlig ettersyn, med ca 130 blokkleiligheter og parkeringsanlegg, næringsarealer på bakkeplan langs Hunnselva, samt et nytt bygg til nærings-/forretningsformål inne i kvartalet. Parkeringskjelleren på to etasjer vil romme bil- og sykkelparkeringsplasser til boligene, boder, ny pumpestasjon og ca. 75 offentlige p-plasser. Merknadsfristen er 9. august 2019, deretter blir planen behandlet i Utvalg for samfunnsutvikling og så sluttbehandlet i kommunestyret.

I tillegg til å regulere det fremtidige Farverikvartalet åpner reguleringen for å bygge på en etasje på Storgata 10.

LES OGSÅ: Betalte 88 millioner for tre mål

– Dette arealet ønskes brukt til utvidelse av eksisterende kontorhotell, kantine/restaurant og møterom. Samlet representerer Farverikvartalet en svært stor, omfattende og viktig utbygging. Når kvartalet er ferdig har flere hundre mennesker sin bolig i denne delen av sentrum. En slik utbygging må imidlertid bli gjennomført trinnvis. Det er ikke aktuelt å starte byggingen av alle blokkene samtidig. Derfor legges det opp til at planen gjennomføres i to faser, som også innbyrdes kan bestå av flere byggetrinn, skriver utviklerne.

Powered by Labrador CMS