4-8 ETASJER: Forslaget legger opp til byggehøyder på 4, 6 og 8 etasjer.
4-8 ETASJER: Forslaget legger opp til byggehøyder på 4, 6 og 8 etasjer.

Kutter 40 boliger i Sandvika-prosjekt

Etter tilbakemelding fra Plan- og bygningsetaten i Bærum foreslår Enøk Consult AS nå 80 boenheter samt 3.500 kvadratmeter næringsareal.

Publisert

I oktober i fjor skrev Estate Nyheter at Enøk Consult AS, som eies av Øystein Finvold med familie, vil oppføre en bygningsmasse med 120 boliger og 2.900 kvadratmeter utadrettet virksomhet i Sandvika.

OPPRINNELIG FORSLAG: Slik så det første forslaget ut.
OPPRINNELIG FORSLAG: Slik så det første forslaget ut.

I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det skissert en utbygging med tre hovedvolumer på henholdsvis 15, 7 og 4 etasjer.

Av referatet fra et dialogmøte i mars fremkommer det at eiendommen er under behandling I forbindelse med planprogram for Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt. Ettersom planprogrammet ikke var sluttbehandlet, var det for tidlig med et oppstartsmøte.

I dialogmøtet påpekte PBE også at høyder innenfor planområdet er blitt nøye vurdert, og administrasjonens anbefaling vil være den samme som tidligere anbefalt.
Rammene i planprogrammet handler også om en forutsigbarhet og det vil være krevende å avvike vesentlig fra byggehøyder angitt i planprogrammet i den etterfølgende reguleringsplanen.

Nå har Meinich Arkitekter bestilt et nytt oppstartsmøte for eiendommen, som har adresse Elias Smiths vei 10. Der skisseres det ca. 3.500 kvadratmeter utadrettet areal samt 80 boenheter (6.600 kvm) med byggehøyder på 4, 6 og 8 etasjer.

– Utbyggingen er foreslått løst med 3 hovedvolumer i ulik høyde som på forskjellig vis forholder seg til den omkringliggende strukturen. Den laveste blokken på 4 etasjer ligger langs Elias Smiths vei og forsterker gatestrukturen langs denne. Bebyggelsen stiger gradvis opp mot jernbanen, og får 8 etasjer mot denne som skjermer utearealene mot støy, skriver arkitektselskapet.

Underetasjen henvender seg mot Sandvikselva, og er planlagt for publikumsrettede formål. Første etasje henvender seg mot Elias Smiths vei, og det nye torget og er planlagt for næringsformål. Det planlegges en bred og åpen passasje gjennom bygning strukturen som binder det nye torget sammen med elven nedenfor.

Powered by Labrador CMS