Kronikkforfatter er Per Egil Sandberg, CEO og partner i Shark Eiendom.

Kronikk: Vi må få slutt på uendelige klagemuligheter for prosjekter

Alle klager over at byggeprosessene tar for lang tid – en av grunnene er at behandling av naboklager forsinker byggeprosessene med opptil flere år.

Publisert

Et enkelt eksempel kan illustrere dette: En nabo klager på reguleringen av en eiendom. Denne behandles da av administrasjonen i Plan- og bygningsetaten i gjeldende kommune.

Hvis den avvises – må dette begrunnes. Men nabo som klager kan anke videre til Kommunestyret. Blir klagen avvist på ny – kan naboklager anke beslutningen videre til Statsforvalteren.

Denne prosedyren kan fort ta minst ett år. Men så kommer poenget – når så utbygger skal søke om rammetillatelse/byggetillatelse – vil samme nabo protestere igjen – og da med samme argumentasjon som ved klage på reguleringen.

Det er her jeg mener at klager må kunne avvises raskere. Plan- og bygningsetaten må kunne gis fullmakt til å avvise klagen uten at klager kan anke til både kommunestyret og Statsforvalteren. Da vil man kunne kutte ned på byggeprosessen med minst ett år !

Lange byggeprosesser fører til større økonomisk risiko for utbygger – ved at byggekostnader kan øke og rentekostnader kan endre seg som kan gi dyrere finansiering og lavere eiendomsverdi.

Powered by Labrador CMS