VEKST: Analysesjef Robert Nystad i UNION melder om utlånsvekst for norske banker til næringseiendom etter at det har vært færre lån i obligasjonsmarkedet.
VEKST: Analysesjef Robert Nystad i UNION melder om utlånsvekst for norske banker til næringseiendom etter at det har vært færre lån i obligasjonsmarkedet.

Kraftig fall i renten for eiendomsselskapene

– Siden 2010 har vi kun to ganger tidligere målt et større fall i samlet lånerente, sier analysesjef Robert Nystad i UNION.

Publisert Sist oppdatert

UNION er ute med bankundersøkelsen for fjerde kvartal, og etter flere kvartaler med økte renter, kan eiendomsselskapene endelig glede seg over positiv utvikling innen finansieringskostnadene.

– Vi har fått et etterlengtet fall i lange renter og fem års swaprente er 0,55 prosentpoeng lavere enn i tredje kvartal. Majoriteten av nye lån har nå en samlet rente på 6,1 prosent og det er 55 basispunkter lavere enn i forrige kvartal. Siden 2010 har vi kun to ganger tidligere målt et større fall i samlet lånerente, og det var etter oljeprisfallet i første kvartal 2015 og i forbindelse med nedstengningen av samfunnet i andre kvartal 2020, sier Robert Nystad.

Samtidig har tre måneders NIBOR stabilisert seg på et høyt nivå, slik at lån med flytende rente får en samlet lånekostnad på rett over 7 prosent.

– Vi må faktisk tilbake til da det stormet som verst under finanskrisen høsten 2008, eller 1999, for å finne perioder der det var mer ugunstig å ligge flytende relativt til å swappe renten, sier Nystad.

Analysesjefen legger til at utviklingen har bidratt at andelen som binder renten har økt med 6 prosentpoeng til rundt 50 prosent.

– Rentebindings-aktiviteten er imidlertid fortsatt under historisk gjennomsnitt. At det ikke gjøres enda flere swap-avtaler kan ha sammenheng med at pengemarkedsrenten trolig er i ferd med å toppe ut, og at mange forventer flere rentekutt i 2024, fortsetter Nystad.

Ifølge bankundersøkelsen har de fleste nye lånene en belåningsgrad på rundt 50 prosent.

– Tre av bankene har strekt seg til 60 prosent i ekstremcaset, men det er ytterst sjeldent i dagens marked, sier Nystad.

Samtidig er bankenes utlånsvilje uendret fra forrige kvartal. Flesteparten av bankene har hatt utlånsvekst.

– Til sammen har bankene økt utlånene til næringseiendom med 25 milliarder. Det tilsvarer en vekst på fire-fem prosent. Og det er til tross for fallende eiendomsverdier og lavere gjeldsgrad på nye utlån, sier Nystad.

En del av gjeldsveksten skyldes lavere utlån i obligasjonsmarkedet. Det er også full stopp på syndikering av bankgjeld til livselskapene.

Ifølge bankundersøkelsen sklir bankmarginene sakte oppover.

– Et typisk lån, med tre års løpetid og 50 prosent gjeldssgrad, har nå en gjennomsnittlig margin på 236 basispunkter. Det er 8 punkter høyere enn sist, og cirka 70 punkter over første kvartal 2022. Bankene sine svar varierer mellom 215 og 275 basispunkter i dette caset.

Powered by Labrador CMS