Bilde: Vestby har bestemt seg for hvem som skal bygge kommunens kulturkvartal. Ill.: L2 arkitekter
Bilde: Vestby har bestemt seg for hvem som skal bygge kommunens kulturkvartal. Ill.: L2 arkitekter

Kommunens nye kulturkvartal til 248 millioner

Multiconsult AF-gruppen og L2 Arkitekter ble nylig tildelt samspillskontrakt for det nye kulturkvartalet.

Publisert Sist oppdatert

Vestby kommune skal oppføre et nytt kulturkvartal sentralt i sentrum. Tomta ligger vis-a-vis rådhuset ut mot den nye rådhusparken, og skal være bindeleddet mellom de andre byggene- og bo-områdene i nærområdet. Som Vestbys nye storstue skal kulturkvartalet bidra til å aktivisere kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene.

Prosjektet består av utvikling og prosjektering av nytt kulturkvartal, rive eksisterende bygg, samt oppføring av nytt kulturhus på rundt 8.000 kvadratmeter fordelt på kultur- og kontorarealer. Forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2021/2022. Estimert kontraktsverdi er 248 millioner kroner før moms.

LES OGSÅ: Klart for tusenvis av nye boliger

– Utvikling av et nytt kulturkvartal er et svært spennende prosjekt som vi gleder oss til å ta fatt på, sier seksjonsleder og ansvarlig for Multiconsults bidrag i samspillprosessen, Nils Konrad Andreassen.

Kulturhuset skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg som bygger oppunder et fremtidsrettet Vestby, der man setter mennesket i fokus. Samtidig skal det være et inkluderende samlingspunkt, en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.– Vår byggvirksomhet i Østfold har jobbet systematisk med å etablere større aktivitet i Follo-regionen. Vestby kulturkvartal er et viktig oppdrag som et ledd i denne strategien. Sammen med kunden ser vi fram til å realisere et fremtidsrettet bygg, sier konserndirektør Geir Flåta i AF Gruppen bygg.