KOMMUNALE BOLIGER: Oslo kommune vil betale ca. 6 mill per leilighet i bygården som kan bli kommunale boliger.
KOMMUNALE BOLIGER: Oslo kommune vil betale ca. 6 mill per leilighet i bygården som kan bli kommunale boliger.

Kommunen tar bygård på forkjøpsrett

Oslo kommune vil bruke forkjøpsretten på en leiegård på Sandaker. Nå ligger det an til strid om hva kommunen skal betale for bygården.

Publisert

Det var i mai at Estate Nyheter skrev om salget av Amtmann Meinichs Gate 14 på Sandaker i Oslo. Kevin Wright, som startet opp Wright Trafikkskole, solgte bygården for en eiendomsverdi på 65 millioner kroner. Kjøper var Dag Arne Berge Invest AS, og transaksjonen ble gjort ved kjøp av alle aksjene i Amtmann Meinichs Gate 14 AS.

Nå har Oslo kommune bestemt seg for å bruke forkjøpsretten for eiendommen. Kommunale Boligbygg Oslo KF mener leiegården med ti utleieleiligheter er egnet for det kommunale boligbehovet og anbefaler bruk av forkjøpsretten.

Men det er ikke nødvendigvis slik at Oslo vil betale det som eiendommen er blitt avtalt solgt for. Ifølge kontrakten er eiendomsverdien på 66 millioner kroner. Samtidig viser kommunen til at kjøpesummen for aksjene i eierselskapet er 59 millioner kroner og en takst som Boligbygg har hentet inn fra Veridian viser en pris på 55 millioner kroner med et intervall på pluss minus 10 prosent. «Et prispåslag innenfor intervallet bringer byggets verdi til kr 63 800 000, altså kr 2 200 00 under eiendomsverdien i kjøpekontrakten mellom selger og kjøper», skriver byrådet i sakspapirene til bystyret.

«På nåværende tidspunkt har man ikke eksakt kunnskap om leiegårdens omsetningsverdi. Dette vil bli avklart gjennom etterfølgende forhandlinger med selger eller av skjønnsretten dersom kommunen ikke kommer til enighet med selger, jf. leiegårdsloven § 7 niende ledd. Når endelig skjønn er avsagt, har kommunen en frist på 4 uker til å avklare om forkjøpsretten fortsatt skal gjøres gjeldende, jf. leiegårdsloven § 6 tredje ledd» skriver byrådet videre.

Etter å ha gitt informasjon om bruk av forkjøpsretten, er det mye som tyder på at det blir et rettslig skjønn om prisen. Brev som er unntatt offentligheten har overskriften «Begjæring om skjønn» og kommuneadvokaten har også fått et infobrev fra Tingretten om orientering om rettsmekling.