Transaksjon:

KJØPER: Liv Malvik i KMC Properties er på ved mot målet om å eie eiendommer for 8 milliarder innen 2025.

Nytt eiendomskjøp – denne gangen i Narvik

KMC Properties har kjøpt et kjøttforedlingsanlegg i Narvik for ca. 100 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Eiendommen, som har et bygningsareal på 6.093 kvadratmeter og en tomt på 10.303 kvadratmeter, ble bygd i 1998 og oppgradert i 2001 og 2003. Leietaker er Kuraas, som driver et moderne og effektivt kjøttproduksjonsanlegg i lokalene. Leieavtalen er en barehouse-kontrakt med 6,5 års gjenværende leietid og opsjon på forlengelse.

Det er Kubera som selger eiendommen med adressen Fagernessletta 10 på Fagernes i Narvik. Eiendomsverdien er 100 millioner kroner. Yielden er på 7,8 prosent basert på leieinntektene i 2022.

– Kuraas’ slakteri er et moderne anlegg med en solid leietaker, strategisk beliggende i Narvik som er et sentrum for logistikk og transport. Transaksjonen diversifiserer vår kundebase og styrker vår kontantstrøm. Kuraas-familien har produsert kjøpttprodukter med høy kvalitet i Narvik siden 1926 og vi ser frem til å bli med på deres videre reise, sier Liv Malvik, CEO i KMC Properties.

KMC Properties har en eiendomsportefølje med 45 eiendommer, hovedsakelig i Norden, med et samlet areal på 370.000 kvadratmeter. Selskapet har ambisjoner om å sitte på eiendom for 8 milliarder kroner innen utgangen av 2025, opp fra 3,7 milliarder ved utgangen av tredje kvartal.

Powered by Labrador CMS