INDUSTRI OG LOGISTIKK: KMC Properties eier blant annet et industrianlegg på Storemyra.

KMC Properties fusjonerer  med svenske Logistea

KMC Properties fusjonerer med det svenske logistikkeiendomsselskapet Logistea, som har Ruther Arnhult på eiersiden.

Publisert Sist oppdatert

Det var rett etter at børsen åpnet at Oslo Børs stanset handelen i KMC Properties. Det børsnoterte eiendomsselskapet, som har spesialisert seg på industrieiendom, har lagt opp til en vekststrategi med mål om eiendom for 8 milliarder kroner i løpet av dette året. Samtidig har svenske Rutger Arnhult, som er stor eier i svenske Logistea, kjøpt seg opp til en eierandel på over 10 prosent i KMC Properties det siste året.

Samtidig med at KMC Properties ble stengt for handel på Oslo Børs, stoppet den svenske børsen stoppen handelen i Logistea. 

Kort tid etter ble det klart at de to eiendomsselskapene fusjonerer.

– KMC Properties ASA og Logistea AB har i dag inngått en avtale der selskapene slår sine virksomheter sammen for å danne et ledende nordisk industri-, lager- og logistikkeiendomsselskap. Det kombinerte selskapet vil ha strategisk fokus på langsiktig vekst, finansielle stabilitet og bærekraft. Transaksjonen vil betydelig utvide og diversifisere det nye selskapets virksomhet, forbedre vekstutsiktene og tilgangen til kapital, samt styrke selskapets interne kompetanse, opplyser KMC Properties i en melding.

Det fusjonerte selskapet vil være  børsnotert i Stockholm og vil får navnet Logistea. Dagens aksjonærer i KMC Properties vil motta nyutstedte aksjer i Logistea med et bytteforhold som priser KMC Properties-aksjen til 7,88 kroner. KMC Properties-aksjonærene får en eierandel på 49 prosent i det sammenslåtte selskapet.

Selskapet får et utleieareal på rundt 1,4 millioner kvadratmeter, fordelt på 145 eiendommer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederland, Belgia, Tyskland og Polen, med hovedtyngden av eiendommene beliggende i Sverige og Norge.

Den samlede eiendomsverdien vil være på over NOK 13 milliarder, med årlige netto driftsinntekter på nesten 900 millioner korner.

– Rasjonale for transaksjonen er meget sterkt. Aksjonærene i KMC Properties får med dette tilgang på en mer diversifisert kontantstrøm og et sterkere vekstpotensialet samtidig som de beholder en moderat operasjonell risiko gjennom fortsatt høy andel lange, triple-net leiekontrakter med full inflasjonsbeskyttelse, sier Christian Linge, konstituert finansdirektør.

Strategien til det nye selskapet vil være en videreføring av selskapenes eksisterende strategier, og vil være fokusert på verdiskapende vekst gjennom capex-prosjekter, tomteutvikling og oppkjøp.

Transaksjonen forventes å generere betydelige synergier. Selskapene har, basert på preliminære diskusjoner, allerede identifisert operasjonelle kostandssynergier på minst NOK 14 millioner per år. Utover dette antar selskapet at det vil finnes betydelige synergier knyttet til finansiering. I tillegg vil en økning i størrelse kunne generere ytterligere oppside gjennom stordriftsfordeler fra økt konkurranseevne og større produkttilbud til leietakere, samt fra optimalisering av nye utviklingsprosjekter.

Ledelsen forventes å inkludere blant annet Niklas Zuckerman (CEO), Anders Nordvall (CIO/ Deputy CEO) og Stig Wærnes Acting COO and Integration Manager. Stig Wærnes er for tiden CEO i KMC Properties.

– Vi ser fram til å slå oss sammen med Logistea og tror at det samlede selskapet vil kunne akselerere innvannende vekst betydelig, i tillegg til å skape merverdier i plattformen som vil øke prisingen i markedet utover substansverdi (NAV). Dette vil komme aksjonærene våre til gode, sier administrerende direktør i KMC Properties Stig Wærnes.

Powered by Labrador CMS