10 MILLIARDER: Etter å ha gjennomført fase 4 i kjøp av eiendom, eier Public Property Invest eiendom for 10 milliarder. Blant de siste kjøpene er Rambergveien 9 i Tønsberg. Foto: Lemon.
10 MILLIARDER: Etter å ha gjennomført fase 4 i kjøp av eiendom, eier Public Property Invest eiendom for 10 milliarder. Blant de siste kjøpene er Rambergveien 9 i Tønsberg. Foto: Lemon.

Kjøpte Tinghuset i Lillehammer - har eiendom for 10 milliarder

Public Property Invest har kjøpt ytterligere eiendom og har nå eiendom for godt over 10 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det siste kjøpet er gjort ved at Public Property Invest har kjøpt 100 prosent av aksjene i Jul Pettersens gate 2 AS, som eier nettopp Jul Pettersens gate 2 i Lillehammer. Eiendommen huser Tinghuset i Lillehammer og er på drøye 5.000 kvadratmeter. Selger er Balberg Eiendom.

Det var for rundt ett år siden Arctic Securities tilrettela for Public Property Invest (PPI), et selskap som skal kjøpe eiendommer med offentlige leietakere. Over flere runder har PPI kjøpt eiendom for milliarder av kroner. Kjøpet av Jul Pettersens gate 2 er en del av fase 4, som også omhandler ytterligere fem eiendommer med en samlet eiendomsverdi på 1,943 milliarder kroner og brutto leieinntekter på drøye 102 millioner kroner.

Fire av eiendommene selges av SBB i Norden, som er storeier i Public Property Invest med en eierandel på 50 prosent. Den største og viktigste eiendommen, er Kunnskapsveien 55 på Kjeller i Oslo (OsloMet-eiendommen), mens de tre øvrige eiendommene er Vogts gate 17 i Moss, Rambergveien 5 & 9 i Tønsberg og Jærveien 12. Den femte eiendommen er Askveien 4 i Hønefoss, som huser Hønefoss Politistasjon.

For å finansiere kjøpene samt videre vekst har PPI gjennomført en emisjon på ca. 1,25 milliarder kroner. Arctic Securities har tilrettelagt transaksjonen og emisjonen, samt vært finansiell rådgiver.

Etter å ha gjennomført fase 4 denne våren, har PPI brutto årlige leieinntekter på ca. 550 millioner kroner fordelt på 48 eiendommer og over 300.000 kvadratmeter bygningsmasse. De samlede eiendomsverdiene er på over 10 milliarder kroner.

Emisjonen gjør at PPI er i posisjon for ytterligere kjøp av eiendommer med offentlige leietakere, i tillegg til at selskapet skal foreta verdiskapende aktiviteter på eksisterende eiendommer for å videreutvikle porteføljen.

Powered by Labrador CMS