BYLYST: Moa Björnson skal nå skape aktivitet, spirit og sjel i det som blir Bodøs største utviklingsprosjekt.
BYLYST: Moa Björnson skal nå skape aktivitet, spirit og sjel i det som blir Bodøs største utviklingsprosjekt.

Kaospilot Moa skal utvikle Molobyen

Med åpenhet for andres ideer og fokus på medvirkning og aktivitet, skal den tidligere utviklingssjefen på Træna sette Molobyen på kartet.

Publisert

Svenske Moa Björnson har lang erfaring med omstillingsprosesser, vekst og stedsutvikling. De seneste årene som utviklingssjef i øykommunen Træna ute i havet på Helgeland. Målet der var å utvikle øygruppen til et livskraftig, mangfoldig og bærekraftig lokalsamfunn.

- Jeg har også bodd i London og København, men mest av alt i Malmö hvor jeg jobbet med byutvikling i de mest sosialt utsatte bydelene. Omstillingen av disse områdene handlet om mennesker, å skape kvalitet og ikke minst få folk i området med på reisen, sier Björnson i en pressemelding.

Sjel inn i Molobyen

Nå er hun hyret inn for å lede stedsutviklingen i Molobyen, Bodøs største utviklingsprosjekt noensinne. Der handler det om å transformere et tidligere industrielt område i fjæra til en ny og moderne sentrumsbydel de kommende årene.

Totalt skal det bygges totalt 70.000 kvadratmeter fordelt på 650 boliger og 15.000 kvadratmeter næringslokaler.

- Området har et unikt og fantastisk potensial, påpeer Björnson.

For henne er det viktig å være åpen for andres ideer, og at det ikke bare er de som jobber med byutvikling som skal sette Molobyen på kartet.

- En del av min jobb vil handle om medvirkning i tillegg til konseptutvikling og midlertidige aktiviteter. En trinnvis prosess for å skape livet på bygulvet underveis i utviklingen av bydelen. Vi skal skape noe nytt i Bodø og da er det viktig med identitet. Derfor er folk velkommen med ideer, sier stedsutvikleren.

Hun tror den største faren med nye utviklingsprosjekter er såkalt copy-paste fra lignende prosjekter andre steder.

- Jeg ønsker sjel inn i Molobyen, og vi må gjøre området Bodø-unikt. Jo flere som er med og skaper området, desto bedre. Vi kan gjøre noe som kan bli en rollemodell for annen utvikling i nord, men fremfor alt skal Molobyen bli helt riktig for Bodø, sier hun.

Byutvikling er mer enn nye bygg

Björnson mener det å skape slike nye områder kan bidra til økt tilflytting og vekst i regionen.

- Vi trenger flere folk her, og skaper vi et attraktivt nord med god byutvikling så er det en nøkkel. Mange snakker om bolyst og om blilyst. Kanskje vi kan snakke om bylyst? Vi trenger byer som tillater særpreg, og jeg mener Bodø er en slik by, sier hun.

Björnson er også tydelig på at byutvikling ikke kan løses gjennom nye bygg alene, men at det like mye handler om relasjoner, prosesser og at folk skal elske stedet som er og blir.

- Som eksempel ledet jeg et program i Malmö hvor vi tok unge jenter inn i byplanleggingen i ganske mannsdominerte områder. Og det ble himla bra. Det er i ettertid blitt omtalt som et likestillingsprosjekt og referanse-case for utvikling av bymiljøer i Sverige. Og flere av disse jentene jobber faktisk med byutvikling i dag, poengterer hun.

Kaospiloten beskriver resultatene av at jentene fikk bidra og bestemme som både overraskende og lærerikt.

- Da de fikk designe aktivitetsplasser ble det mye mer enn de klassiske sportsplassene vi hadde sett før. Det ble fokus på musikk og dans, og det ble skapt plasser ingen før hadde sett. Utsatte områder i Malmö ble tryggere, flere personer oppholdt seg i gatene og ikke minst kjente innbyggerne seg stolte. Folk ønsket etter hvert å bo der, og tenkte ikke bare exit ved første anledning. Stolthet og identitet er superviktig for et område, forklarer Björnson.

Fucking Åmål skapte stedsbevissthet

Björnson forteller at hun var 14 år da Fucking Åmål, spillefilmen fra hjemstedet hennes, til fingerspissene illustrerte småbylivet sett fra et tenåringsperspektiv.

- Alle i den generasjonen fikk en stedsbevissthet, og jeg tror min interesse for stedsutvikling startet da. Og etter utdannelsen min som kaospilot, et yrke som tar utgangspunkt i at verden er i konstant forandring, reiste jeg faktisk hjem og jobbet med stedsutvikling i Åmål, forteller hun.

Har et lite område eller en by et bevisst forhold til stedsutvikling, mener Björnson det vil få ringvirkninger i hele kommunen, fylket og til slutt landsdelen i nord.

- Som jobben jeg har bidratt til på Træna, som ikke bare har handlet om Træna i seg selv, men om hele Nord-Norge. I slike utviklingsprosesser er det helt okay at folk er uenige. Poenget er å samle så mye innsikt som mulig for å stake ut den riktige veien. Det eneste vi må unngå er å gjøre ting bare av gammel vane. Vi må finne nye måter å gjøre ting på, presiserer Björnson.

FAKTA:

• Molobyen ligger langs sjøen litt vest for sentrum og planlegges utviklet som en forlengelse av bykjernen med nye boliger, næringsarealer og byrom.

• Molobyen er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og Molobyen Utvikling bestående av selskapene Christian Jakhelln, Løvold Solution og Clemens Eiendom.

• Planforslaget for prosjektet ble nylig godkjent.

Powered by Labrador CMS