RETTEN MÅTTE RYDDE OPP: Motekjeden Zara er leietaker i denne eiendommen i Stavanger. Etter at eiendommen ble solgt, kom det til uenighet mellom kjøper og selger hvordan ordlyden i avtalen skulle tolkes.(Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter/Johannes Marburg)
RETTEN MÅTTE RYDDE OPP: Motekjeden Zara er leietaker i denne eiendommen i Stavanger. Etter at eiendommen ble solgt, kom det til uenighet mellom kjøper og selger hvordan ordlyden i avtalen skulle tolkes.(Foto: Brandsberg-Dahls Arkitekter/Johannes Marburg)

Investor må bla opp etter uklar avtale (+)

Kjøper og selger har møttes to ganger i retten. Begge ganger har den samme parten gått seirende ut av tvisten.

Publisert Sist oppdatert

I 2010 ble motekjeden Zara interessert i å etablere en butikk i Stavanger. Kirkegaten 22 ble vurdert som egnet beliggenhet for den nye butikken. Motekjeden tok deretter kontakt med selskapet Auctus AS, som hadde opsjon på å kjøpe tomt og bygning på adressen.

Etter lange forhandlinger inngikk Auctus AS og Zara Norge AS leieavtale 10. april 2013. Auctus kjøpte deretter Kirkegaten 22 gjennom datterselskapet Projectus AS. Det ble opprettet et eget aksjeselskap, Kirkegaten 22 Invest AS, og i dette eide Projectus alle aksjene.

Byggearbeidene begynte 20. mai 2014. Den 9. juli 2015 overtok Zara lokalene og den 9. oktober 2015 åpnet butikken.

LES OGSÅ: Dynges ned av straffebøter (+)

Solgte eiendommen videreProjectus solgte alle aksjene i Kirkegaten 22 Invest AS til Danefjellveien 5 AS i desember 2016. Projectus garanterte en leie på minst 9 500 000 kroner pr. år fra Zara i seks år.

Danefjellveien 5 AS har senere skiftet navn til Stavanger Handelsbygg AS.

På et tidspunkt oppstod det uenighet mellom Auctus og Stavanger Handelsbygg om når minimumsleien fra Zara kunne oppjusteres etter konsumprisindeksen. Auctus og Projectus har ment at den kunne oppjusteres fra 9. oktober 2017, mens Stavanger Handelsbygg har ment at den kunne oppjusteres fra 1. januar 2018. Differansen utgjør 150 000 kroner, som Stavanger Handelsbygg i så tilfelle har krav på.

LES OGSÅ: Tapte millioner på blanko-skjøte (+)

Partene har ikke kommet ikke til enighet, og saken ble deretter bragt inn for Oslo tingrett. Der ble Projectus dømt til å betale Stavanger Handelsbygg AS 150 642 kroner. I tillegg ble Projectus dømt til å betale sakskostnadene til Stavanger Handelsbygg, samlet på 119 000 kroner.

Projectus anket saken, og hovedforhandling ble holdt i Borgarting lagmannsrett i begynnelsen av januar i år. Prosessfullmektig for Projectus AS var advokat Marius Egeberg, mens advokat Knut Boye representerte Stavanger Handelsbygg.

– Uklar ordlyd i disfavør av selgerLagmannsretten har kommet til at anken ikke fører frem, og har brukt en del tid på å tolke leieavtalen, som ikke fremstår som helt presis hva angår tidspunkt for justering av minimumsleien.

Retten har gjennom sin tolkning kommet til at justering av minimumsleien bare kan skje hver 1. januar og da første gang 1. januar 2018.

Retten mener Projectus må ta ansvaret for at avtalen kan gi grunnlag for misforståelser.

– Hvis noen av disse partene burde uttalt seg tydeligere, måtte det eventuelt ha vært Projectus. Uklarhetsregelen kommer inn der ordlyden ikke gir noen løsning eller som støtte for en løsning som avviker fra ordlyden, skriver retten og legger til:

– Her er lagmannsretten kommet til at ordlyden gir en løsning som går i disfavør av Projectus, og denne tolkningsregelen kommer derfor ikke til anvendelse.

LES OGSÅ: Liten leverandør banket stor entreprenør (+)

Projectus ble dermed dømt til å betale Stavanger Handelsbygg drøyt 150 000 kroner i erstatning. Retten dømmer også Projectus til å betale sakskostnadene til Stavanger Handelsbygg i lagmannsretten. De kom på 117 500 kroner.

Flere tvisterProjectus kontrolleres av eiendomsutvikleren Hans Øivind Nordvik. Han eier også selskapet Røa Utvikling AS, som stod bak Oslo-prosjektet Røa Bad, som stod ferdig i 2015. I kjølvannet av ferdigstillelsen av dette prosjektet har det vært en rekke rettstvister.

Så sent som i desember i fjor ble Røa Utvikling dømt til å bla opp nærmere 1,9 millioner kroner til en av leilighetskjøperne, på bakgrunn av mangler i leiligheten. Også denne tvisten måtte avgjøres i Borgarting lagmannsrett, etter at kjøperne anket tingrettens avgjørelse.

Powered by Labrador CMS