SKIFTE: Morten Jakhelln overlater ledelsen av de to selskapene til Arve Pedersen og Erling Ole Berg-Hanssen.
SKIFTE: Morten Jakhelln overlater ledelsen av de to selskapene til Arve Pedersen og Erling Ole Berg-Hanssen.

Jakhelln slutter i toppjobben

Morten Jakhelln går av som sjef i Hundholmen Byutvikling AS og Christian Jakhelln AS. Arve Pedersen blir sjef i Hundholmen Byutvikling, mens Erling Ole Berg-Hanssen blir sjef i morselskapet Christian Jakhelln.

Publisert

– Jeg skal inn som eier og styreformann i begge selskapene, noe som i praksis handler om å utvikle og profesjonalisere begge selskapene for framtiden.

Det sier Morten Jakhelln i en kommentar. Han trådde ut av den daglige driften i de to selskapene den første november. I stedet får morselskapet Christian Jakhelln AS og datteren Hundholmen Byutvikling AS et todelt ansvar.

Direktør for eiendom Arve Pedersen går inn som CEO for Hundholmen Byutvikling, mens viseadministrerende direktør Erling Ole Berg-Hanssen i Hundholmen Byutvikling, blir CEO for Christian Jakhelln.

Morten Jakhelln skal over i en mer overordnet rolle.

– Jeg skal fortsatt bidra til avgjørelser, og jeg skal fortsatt arbeide aktivt med å utvikle byen. Likevel ønsker jeg nå å kunne engasjere meg mer i mentorvirksomhet, kultur og destinasjonsutvikling av Bodø. Erling skal ha ansvaret for kapitalen og verdiene i morselskapet Christian Jakhelln for kommende generasjoner, mens Arve tar over ansvaret det operative selskapet Hundholmen Byutvikling gjennom videre utvikling og drift, sier Jakhelln.

For både Pedersen og Berg-Hanssen er de nye ansvarsområdene både spennende og noe som gir rom for videre utvikling innad i selskapene.

– Det er hyggelig å få dette ansvaret. I denne rollen ønsker jeg å ta Hundholmen Byutvikling enda et steg videre, utvikle oss innen eiendom som fag og profesjonalisere oss ytterligere, sier Pedersen.

– Dette skal også tydeliggjøres med nye kontorlokaler. Hundholmen Byutvikling flytter opp i 2. etasje i Jakhelln Brygge mot Nedre torg, mens Christian Jakhelln får nye lokaler i Jakhellngården, sier Berg-Hanssen.

Powered by Labrador CMS