Internasjonalt samarbeid ivaretar interessen fra potensielle europeiske investorer

Veridian Analyse AS ble i vinter invitert til å bli Norges representant i European Valuers Alliance, en sammenslutning av de ledende verdivurderingsselskapene i Europa. Invitasjonen kom som følge av et samarbeid med en av de større selskapene i alliansen som jobbet med en større portefølje i Norge.

Vi er stolte over å bli invitert inn i denne sammenslutningen av de ledende verdivurderingsselskapene i Europa sier Johan Berg-Svendsen, daglig leder i Veridian Analyse. Dette gir oss både muligheten til å tilby våre kunder de beste ressurser rundt om i Europa, samt utføre oppdrag i Norge for utenlandske aktører. Det er allerede stor interesse for Norge blant europeiske investorer, og de ønsker ofte en uavhengig verdivurdering/rådgivning på prisnivå samt nøkkeltall relatert til eier- og forvaltningskostnader med mer. Sammenslutningen gir oss også en unik innsikt i det europeiske markedet ved at det er etablert en systematisk tilnærming innen utveksling av markedsinformasjon og analyser.

EVA består i dag av 12 verdivurderingsselskaper rundt om i Europa, med totalt 40 kontorer i 15 land. Til sammen er det ca. 750 analytikere/verdivurderere i alliansen. I tillegg til Veridian Analyse inngår følgende land/selskaper i dag i EVA:

Sverige: Forum Fastighetsekonomi AB

Frankrike: Crédit Foncier Immobilier Expertise

Tyskland: Kenstone Real Estate Valuers

Storbritannia: Cluttons

Belgia, Luxemburg: Stadim

Sveits: Wüest Partner AS

Spania, Portugal og Italia: MJ Group

Nederland: Property Value Consultants

Hellas: Values

Polen: Acons

Tyrkia: Denge

For å være med i alliansen må man tilfredsstille en rekke krav, spesielt henført til kompetanse og utførelse av arbeid. I praksis betyr dette at medlemmene må være regulert av organisasjoner som The Royal Institution of Chartered Surveyors, HypZert (Tyskland) eller tilsvarende. Det er også et krav at medlemmene har strenge kontrollrutiner for å sørge for at standarden på arbeidet bli ivaretatt.

Vi har allerede hatt god pågang fra kunder via denne sammenslutningen, noe viser nytteverdien av denne type samarbeid sier Berg-Svendsen. Vi har også fått henvendelser om konkrete investeringsmuligheter fra kunder som ønsker å erverve eiendom i Norge. Vi henviser disse til ulike næringsmeglere som tar hånd om dette videre, da vi er meget opptatt av å opprettholde vår uavhengighet. Vi kan bistå dem med rådgivning og verdivurderinger, men ikke som partsrepresentant.

Deltagelsen i alliansen er en av mange satsninger vi har på gang, og vi utvikler oss stadig. Vi har derfor satt i gang en relativt omfattende rekrutteringsprosess, hvor vi skal ansette rådgivere innen alle våre fagfelt, corporate finance, verdivurdering samt finansiell og byggteknisk rådgivning, avslutter Berg-Svendsen.

Powered by Labrador CMS