BOLIGER: Byrådet vil legge til rette for flere tusen nye boliger i Oslo hvert år, og ser Smestad som ett av flere viktige byutviklingsområder. Illustrasjonsfoto: Plan- og bygningsetaten
BOLIGER: Byrådet vil legge til rette for flere tusen nye boliger i Oslo hvert år, og ser Smestad som ett av flere viktige byutviklingsområder. Illustrasjonsfoto: Plan- og bygningsetaten

Hver femte bolig skal være billig

Det rødgrønne styret i Oslo har boligplanene klare de neste fire årene.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag la Ap, MDG og SV frem sin politiske plattform frem mot 2023. På boligsiden vil de at minst 20 prosent av boligene i Oslo skal være rimelige.

– Å legge til rette for god og variert boligbygging er en sentral oppgave. Byen skal vokse innenfra-og-ut og langs banenettet, heter det blant annet i ærklæringen.

LES OGSÅ: Vil bygge boliger ved T-banestasjoner

Byrådet hevder de vil legge til rette for flere tusen nye boliger i Oslo hvert år, hovedsakling  innenfor de store tidligere næringsarealene.

– I utviklingsområder skal helhetlig planlegging i kommunal regi være hovedregelen og kommunen skal være en pådriver for å utvikle nye boligområder, heter det.

De vil ha sterk offentlig styring av byutviklingen, noe som også betyr å revidere småhusplanen for bedre ta vare på byens småhusområder og hager, samtidig som de vil bygge høyere på egnede steder. Dessuten får parkeringsmulighetene kjørt seg i en ny parkeringsnorm.

LES OGSÅ: Ingen i salen var mot utvikling av tomta, likevel returnerte politikerne saken.

– Minstenormen for bilparkering i bolig- og næringsprosjekter fjernes, maksnormen strammes inn, og normen skal stedstilpasses. Alle nye parkerings- plasser skal være ladeklare, og det skal stilles krav om parkering for sykler og lastesykler, skriver de.

Raymond Johansen & Co vil blant annet at:

• Takten i regulering av nye boliger skal være i tråd med befolkningsveksten, og boligbygging skal skje med varierte boligtyper over hele byen.• Utrede etablering av et boligselskap “Oslobolig” i samarbeid med private aktører, som skal operere non-profit med målsetning om å realisere flere rimelige boliger.• Jobbe for flere boliger tilpasset nye og alternative boformer, som kompaktboliger, kollektiv- og generasjonsboliger, selvbygging og byøkologiske prosjekter.• Legge til rette for at flere private aktører utvikler og skalerer opp innovative konsepter med rimelige boliger, som OBOS´ Bostart-konsept.• Øke antallet studentboliger.

LES OGSÅ: Vil rive butikksenteret å bygge boliger

Oslo skal også stille opp for dem som ikke klarer å skaffe seg egen bolig.

– De kommunale boligene skal ha god standard og være spredt over hele byen. Byrådet vil vurdere å tildele kommunal bolig utenfor egen bydel og i nærområdet, og gjennomgå de ulike personrettede støtteordningene med mål om å av- vikle gjengs leie. Målet er at flere skal få en tryggere økonomi og klare å få inntektsgivende arbeid, samtidig som vi sikrer at kommunen er i stand til å sikre tilstrekkelig vedlikehold av boligene, heter det.

• Byrådet vil bygge og kjøpe flere bygårder og spre kommunale boliger over hele byen.• Åpne for lengre leiekontrakter for barnefamilier.• Gjennomføre forsøk som lar beboere i kommunal boliger få kjøpe boligen gjennom leie-til-eie eller lignende.• Styrke tilsynet for å hindre ulovlig fremleie i kommunale boliger.

Dessuten vil byrådet stoppe veiprosjekter som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst. Og de vil arbeide for at NRK blir i Oslo.