Artikkelforfatterne er advokatene Bastian Sundling og Magnus Hellesylt fra Wiersholm. De representerte grunneieren Nobil Eiendom gjennom hele rettsprosessen, som startet i 2018.
Artikkelforfatterne er advokatene Bastian Sundling og Magnus Hellesylt fra Wiersholm. De representerte grunneieren Nobil Eiendom gjennom hele rettsprosessen, som startet i 2018.

Høyesterett: Del av gigantisk festeareal på Nordstrand holdes utenfor innløsningsretten

Fredag konkluderte Høyesterett med at 30 mål av det gigantiske festearealet på Nordstrand ikke var boligtomt som festerne kunne innløse. Dommen åpner for at grunneier Nobil Eiendom på et tidspunkt kan gjenvinne kontrollen over disse tomtene.

Samvirkelaget Øvre Ljan Boliglag (ØLB) hadde festet hele arealet på ca. 120 mål fra grunneier Nobil Eiendom. Boligblokkene på Midtåsen ble bygget av seks boligsameier, som hver festet sin egen tomt fra ØLB. Høyesterett konkluderte med at innløsningsretten i slike flerleddede festeforhold tilfaller parten som har rett til å bebygge tomten med boliger – og kun der. I motsetning til hva lagmannsretten mente, var det derfor fremfesterne (sameiene) og ikke den opprinnelige festeren (ØLB) som hadde innløsningsrett.

Høyesteretts konklusjon medførte at to parseller på ca. 30 mål ble holdt utenfor innløsningsretten. Disse to parsellene var aldri ment for boligformål og ble heller ikke bebygget med boliger. Dommens resultat åpner for at grunneier Nobil Eiendom på et tidspunkt kan gjenvinne kontrollen over disse tomtene.

Når det gjaldt de resterende 90 målene, var det avgjørende spørsmålet for innløsning hvor stort areal som utgjorde en «boligtomt» etter tomtefesteloven. Alternativene var (i) de hele bruksnumrene, eller (ii) et rimelig bruksareal rundt bolighuset (naturlig arrondert boligtomt).

Nobil argumenterte for at Høyesterett ikke var bundet til bruksnummergrensene. Videre mente Nobil at innløsningsgrensen burde settes der boligsosiale hensyn ikke lenger kunne rettferdiggjøre innløsning, hvilke bare omfattet en naturlig arrondert boligtomt. Høyesterett var enig i at innløsning prinsipielt sett ikke måtte være bundet til bruksnummergrensene. Etter en konkret vurdering konkluderte retten likevel med at boligsosiale hensyn gjorde seg gjeldende for hele sameienes bruksnumre. Høyesterett la stor vekt på boligeiernes interesser knyttet til bomiljøet, herunder luft, plass og skog rundt boligene.

Innløsningssummen for de 90 målene var ikke en del av saken. Takstene i saken angir en pris på totalt mellom 80-160 millioner kroner, inkludert rabatten på 60 prosent som tomtefesteloven § 37 gir festere.

Artikkelforfatterne er advokatene Magnus Hellesylt og Bastian Sundling fra Wiersholm. De representerte grunneieren Nobil Eiendom gjennom hele rettsprosessen, som startet i 2018.

Powered by Labrador CMS