OMBRUK: Jennifer Lamson i Höegh Eiendom og daglig leder Emil Andresen Rygh i Sirkulær Ressurssentral er med i Ombygg som åpner 14. mars.

Höegh Eiendom er en av partnerne i byggebransjens Fretex

Sirkulær Ressurssentral skal gjøre det enklere med ombruk som førstevalg for å redusere byggebransjens klimaavtrykk.

Publisert

– Til nå har vi bare kunnet ombruke ting vi har hatt plass til å mellomlagre i kjelleren. Med denne løsningen vil både vi og andre kunne lykkes med ombruk i enda større skala, sier bærekraftansvarlig Jennifer Lamson i Höegh Eiendom i en pressemelding.

Tirsdag 14. mars forseres enda et hinder på veien mot økt ombrukgrad av byggevarer. Da åpner Sirkulær Ressurssentral dørene til byggevarehuset Ombygg på Økern Torg i Oslo.

– En av de store utfordringene i dagens marked er mismatchen mellom når materialer kan doneres og når de kan tas i bruk. Fordi man ikke har løsninger for mellomlagringsperioden, ender det ofte fullt ombrukbare varer til gjenvinning eller deponi. Med Sirkulær Ressurssentral og Ombygg kan vi realisere en større ombruksgrad enn i dag, sier daglig leder Emil Andresen Rygh i Sirkulær Ressurssentral.

Blant de største i Europa

Det 4.500 kvadratmeter store teltet som skal huse ressurssentralen, stod tidligere i Regjeringskvartalet og er donert av Statsbygg. Sentralen er en av de største av sitt slag i Europa, og tilbyr både salg og mellomlagring.

Ressurssentralen er et samarbeid mellom flere aktører tilknyttet byggebransjen og byutvikling, deriblant Höegh Eiendom.

– Byggherrene er veldig positive til dette. De sitter ofte på bestillingssiden, og kan legge press på entreprenør som i stor grad er den som kjøper inn byggevarer. Vi har fått med flere strategiske partnere til nå, både offentlige og private. Statsbygg, Oslobygg, Mustad Eiendom, Obos Eiendom, Gjensidige, EBA/EBAO og Höegh Eiendom er alle med. De ser at det er et behov som må løses og at man ikke får det til alene, påpeker Rygh.

Fleksibel lagring

For at «byggebransjens Fretex» skal fungere best mulig for flest mulig, er det lagt opp til flere modeller tilpasset brukernes behov. Noen vil mellomlagre til eget bruk, andre vil donere produkter til Ombygg som drifter ressurssentralen og videreformidler varene. Ved å donere byggevarer slipper man utgiftene knyttet til avfallshåndtering. Det er også lagt opp til en tjeneste hvor produkteier får bistand med omsetning og deler fortjenesten med Ombygg etter salg.

Jennifer Lamson gleder seg over hvordan Sirkulær Ressurssentral og Ombygg kan bidra til å løse praktiske logistikkutfordringer knyttet til ombruk i dag.

– Nå kan vi samle på alt fra store mengder glassvegger og radiatorer til stålbjelker og søyler. Med denne løsningen kan både vi og andre lykkes med ombruk i enda større skala. Vi kan se hva andre har av overskuddsmaterialer og samtidig gjøre våre overskuddsmaterialer tilgjengelige for andre. Når alt blir systematisert og kategorisert blir varene dessuten lettere å omsette, poengterer hun.

Trygt å handle

Ved å få fysisk tilgang til varene kan byggherrer dra på befaring med arkitekter før de eventuelt kjøper. De kan i følge meldingen handle fra en kunnskapsrik part med spisskompetanse på ombruksmaterialer. Varer kan bli resertifisert i henhold til lovverket, og på den måten bidrar ressurssentralen til tryggere ombruk. Lamson tror bransjen er moden for enda strengere krav til ombruksgrad i både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

– Vi ser det er enda større muligheter for ombruk ved at myndighetene stiller krav og dette ikke lenger bare er frivillig. Det er viktig å ta stilling til dette nå. Vi må tørre å ta valg som vi vet vil redusere utslipp betraktelig, og jeg mener absolutt at byggebransjen klarer å håndtere strengere krav til ombruk, påpeker hun.

Emil Andresen Rygh håper satsningen vil bidra til enda høyere ombruksgrad i fremtidige byggeprosjekter.

– I dag går det mange timer med til produktsøk og ofte er det prosjektressurser med høye timesatser som må gjøre den jobben. Sirkulær Ressurssentral jobber for at Ombygg skal bli et økonomisk bærekraftig alternativ som skal realisere både økonomisk og bærekraftig gevinst, sier Rygh.

Verner ikke om egne modeller

Et av Höegh Eiendoms store ombruksprosjekter i år, er rehabiliteringen av Observatoriegaten 2B. Her er ambisjonen hundre prosent ombruk, og arbeidet er allerede godt i gang. I Glynitveien 33 i Ski er både Sirkulær Ressurssentral og Ombygg aktivt inne i prosjektet, og bistår med blant annet materialer. Dette prosjektet er en viktig pilot for å teste behovet i markedet.

– Höegh Eiendom ønsker å lykkes med bærekraft, noe de har bevist med tidligere prosjekter som KA23 – et bygg med svært høy ombruksgrad. Jennifer er en av de mest samarbeidsvillige aktørene vi har i bransjen. Hun verner ikke om egne modeller og verdier, men er opptatt av å dele sine erfaringer og ønsker å få med enda flere på et felles løft for mer ombruk, sier Rygh.

Powered by Labrador CMS