Aktuelt:

BANK: Den Nordenfjeldske Kreditbank ble bygd i 1874 og revet i 1972.
BANK: Den Nordenfjeldske Kreditbank ble bygd i 1874 og revet i 1972.

Etter 100 år var det game over

Banken overlevde imidlertid både konkurskrisen, underslag og bankkrise.

Publisert

Ridehuset i Trondheim ble opprettet en tid etter bybrannen i 1841, da noen rikmannssønner og medlemmer av Borgergarden etablerte et privat aksjeselskap i en eksisterende bygning i Dronningens gate 3. Bygget ble oppført av den velholdne Otto Beier som brukte det til vognstall.

Bygningen ble brukt til eksersis, trening, rytterturnering og oppvisning med hest, sabel og gevær. Etter en ti års tid ble hallen utleid som en scene og et fornøyelsessted. Mange omreisende artistselskaper holdt forestillinger her, som varieté teater, menagerie (fremvisning av eksotiske dyr) mimikkteater, trapesartister og linedansere. Noen av de omreisende arrangørene er nevnt ved navn som Caramatti fra Parma og Belli fra Italia. Huset hadde eget 12 manns orkester.

BERØMT: Ridehuset i Dronningens gate til venstre i bildet - så Britannia Hotel.
BERØMT: Ridehuset i Dronningens gate til venstre i bildet - så Britannia Hotel.

I 1874 ble Ridehuset solgt til Nordenfjeldske Kreditbank og revet. Tomta målte 1.200 kvadratmeter. Bankens første lokale lå i Thomas Angells gate 8, men flyttet til eget bygg Dronningens gate 3 i 1875. Den ble opprettet av flere kjøpmenn som skulle ta opp konkurransen med Trondhjems Privatbank. Ganske snart var Kreditbanken større enn Privatbanken, men tapte store summer ved konkurskrisen i Trondheim og Nord-Norge i 1880-årene.

I samme tiår ble det avdekket bedrageri og underslag i banken.

Bankkrisen i 1920-årene rammet Kreditbanken hardt, men etter tre år under offentlig administrasjon ble den gjenreist i 1928. I 1947 overtok banken Trondhjems Realkreditbank og i 1963 fusjonerte den med Forretningsbanken som gikk inn i Fokus Bank i 1987.

Den Nordenfjeldske Kreditbank ble revet i 1972.

Kilder: Wikipedia, Wiki Strinda, Lokalhistoriewiki

Powered by Labrador CMS