Bolig:

CARL BERNER: Prosjektet ligger like ved Carl Berner.
CARL BERNER: Prosjektet ligger like ved Carl Berner.

Her satses det på ombruk for 300-400 nye boliger

På Carl Berner arbeider Neptune Properties, Daimyo og B.A. 5 Invest med 300-400 boliger i det som blir ett av Oslos største ombruksprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Det var i 2020 at Neptune og de to partnerne ladde opp for et tomteområde på 11 mål nord for Carl Berner. Adressene er Hasleveien 28A-C, Hasleveien 38 og Sinsenveien 11. Bygningene, som i dag huser virksomheter innenfor produksjon, lager og kontor, skiller seg ifølge Neptune fra resten av boligområdene på Carl Berner, med lukkede fasader, varetransport og mørklagte bygg etter arbeidstid.

Nå vil Neptune transformere eiendommen fra grått til et grønt, levende og tilgjengelig boligområde med innslag av næring.

– Som by- og boligutvikler ser vi et kjempepotensial for utvikling av denne store eiendommen. Vi ønsker en kombinasjon av rehabilitering av deler av dagens næringsbebyggelse og nybygg med sterkt fokus på miljø og bærekraft. Vi vil bryte opp barrierene som dagens bygningsmasse representerer, og skape en åpen, tilgjengelig og levende bydel med tøff arkitektur, sier utviklingsdirektør John Martin Pedersen i Neptune.

Det legges i første omgang opp til 300-400 boliger og næringsareal med service- og tjenestetilbud.

– Vi vil sørge for grønne utearealer med torg og møteplasser ned mot Sinsenveien til glede for både nye og eksisterende beboere i området. Dette prosjektet er byutvikling i praksis og skal virkelig løfte området, sier Pedersen.

Nå starter dialogen med PBE før naboer og andre interessenter skal tas med i en medvirkningsprosess.

– Som boligutvikler i Oslo som for det meste kjøper tomter i eksisterende nabolag, vet vi at det er mange hensyn å ta. I utviklingen skal vi lytte til lokalmiljøet og menneskene som bor og bruker området, det er de som kjenner området best. Vi derfor engasjert selskapet CoUrban til å holde en løpende nabo- og interessentdialog gjennom hele prosessen, forteller Markus Thrygg, prosjektutvikler i Neptune.

Han lover høye ambisjoner for Neptunes første ombruksprosjekt.

– Vi har engasjert Asplan Viak som miljøkonsulent for å bistå med gode ideer og veiledning gjennom prosjektet for å finne de gode løsningene, sier Thrygg.

LOF Arkitekter, Grape Architects og Mad arkitekter ble invitert inn i et parallelloppdrag for å starte idearbeidet. LOF Arkitekter ble til slutt valgt for videre engasjement i prosjektet på grunn av deres høye ambisjoner og evne til å skape gode by- og bokvaliteter.

Powered by Labrador CMS