Helge Krogsbøl, administrerende direktør Heimstaden Bostad.

Heimstaden Bostad skriver ned med 4,9 milliarder

Nedskrivningen på 4,9 milliarder svenske kroner tilsvarer et verdifall på 1,5 prosent.

Publisert

Det fremkommer av en pressemelding fra Heimstaden Bostad i forbindelse med presentasjonene av tallene for tredje kvartal.

– Etter fem kvartaler med fallende porteføljeverdier viser verdivurderinger nå tegn til stabilisering på tvers av de fleste markeder, heter det i pressemeldingen.

Selskapet påpeker også at de europeiske boligmarkedene opplever fortsatt økte tilbuds-/ etterspørselsubalanser, som legger ytterligere press oppover på leieprisene i markedene hvor selskapet opererer.

– De sterke operasjonelle resultatene er drevet av både leieinntekter på 3,8 milliarder SEK (3,7) og forsiktige kostnadseffektivitetstiltak, skriver selskapet.

Administrerende direktør Helge Krogsbøl Heimstaden Bostad uttaler at den diversifiserten portefølje på tvers av ni markeder fortsetter å dra fordel av gunstige markedsgrunnlag, og oppnår konsekvent sterke operasjonelle resultater med organisk vekst i netto driftsinntekter.

– Våre formålsdrevne bærekraftsinitiativer høster ekstern anerkjennelse, som bekrefter vårt engasjement. Dette kvartalet tildelte Morningstar Sustainalytics og Danske Banks ESG-rapport Heimstaden Bostad toppscore, som fremhever våre prestasjoner, ambisiøse klimaveikart og bærekraftig finansieringsrammeverk, sier Krogsbøl.

Viseadministrerende direktør Christian Fladeland kommenterer at etter å ha bekreftet sin 'BBB'-ratingforpliktelse i forrige kvartal, har styret godkjent en utvidet privatiseringsplan, som tar sikte på å generere over 20 % gjennomsnittlig fortjeneste på bokført verdi.

– Våre første resultater så langt har vært svært tilfredsstillende, og oppnådd en premie på 30 % til bokført verdi fra salget av 106 enheter. Vårt fokus på å opprettholde sterk likviditet posisjonerer oss godt til å håndtere kommende forfall i de kommende årene, sier Fladeland.

Powered by Labrador CMS