STOPPET: Et tidligere planforslag ble stoppet, men nå er et nytt lagt ut på offentlig ettersyn.
STOPPET: Et tidligere planforslag ble stoppet, men nå er et nytt lagt ut på offentlig ettersyn.

Har planer om 295 boliger ved Nidelva

Cecilienborg Bolig AS ønsker høy tetthet av leiligheter og innslag av næring i Osloveien i Trondheim.

– Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse med innslag av forretning/kontor, samt tilhørende samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, fremgår det av planbeskrivelsen for Osloveien 129.

Planområdet er på ca. 23,7 dekar, og ligger på vestsiden av Nidelva, sør for Marienborg og nord for Stavne på flaten nedenfor Byåsen. Det ligger sør for arealet som er avsatt til jernbaneformål på Marienborg.

– Det legges til rette for boligbygging med uterom, parkering og renovasjon. Det planlegges 295 nye leiligheter, med hovedvekt på småleiligheter, fordelt på 3 åpne kvartal. I tillegg legges det til rette for noe forretning og tjenesteyting i første etasje av det sørligste kvartalet, heter det i planbeskrivelsen.

Formålene er tiltenkt matbutikk og servering. Byggene skal i hovedsak være i 5-7 etasjer, og parkering planlegges i kjeller under bebyggelse og felles uterom.

Plankonsulent er pka Arkitekter, mens forslagstiller er Cecilienborg Bolig som eies av Bane Nor Eiendom og det lokale utviklingsselskapet Trym Bolig.

- Vi håper reguleringen er på plass om ikke lenge slik at vi får ut første trinn etter sommeren neste år. Da kan byggestarten gå tidlig i 2022, sier utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane Nor Eiendom .

Prosjektet skal inneholde 20.000 kvadratmeter bolig og 1.500 kvadratmeter dagligvareforretning. Hvor lenge de skal holde på til alt er ferdig kan Austestad ikke si noe sikkert om.

- 300 enheter er et stort prosjekt så det blir en del byggetrinn. Vi kommer nok til å starte i den søndre delen. Så bygger vi en miks av størrelser med tanke på forskjellige kjøpegrupper, påpeker han.

- Hva vil det koste å bygge hele prosjektet?

- Det vet jeg ikke ennå, annet enn at det bir normale byggekostnader, sier Austestad.

Cecilienborg er en tidligere lystgård som i 1932 ble omregulert til industriareal, en forlengelse av industriområdet Marienborg. Området har fungert som industri- og næringsareal helt til i dag. Det ble brukt som oppstillingsplasser for busser frem til 2017.

I kommunedelplan for Marienborg i 2003 ble arealet vist som utbyggingsområde for boliger og næringsvirksomhet og siden som sentrumsformål i gjeldende KPA.

Det ble holdt oppstartsmøte med kommunen i september 2016, og senere planforslag ble stoppet.

Nå er nytt forlag lagt ut på offentlig ettersyn.