Annonsørinnhold

Har du fullstendig oversikt over din eiendomsportefølje?

Dette må du ha oversikt over i egen eiendomsportefølje!

Med Fenistra og Create Insight, kan Visma Property Solutions nå tilby markedets desidert beste løsning for oversikt over egen eiendomsportefølje i kombinasjon med markedsdata.

Dette gir deg den innsikten du trenger for å ta bedre beslutninger og optimalisere driften av din eiendomsportefølje. Slik sikrer du deg lavere risiko og bedre lønnsomhet. 

Alle ansatte i virksomheten får oversikten de trenger, enten det er å få innsikt i nøkkeltall for spesifikke eiendommer, finne detaljer i en kontrakt eller hos en leietaker, eller om det er å gjøre analyser av markedet.

Noen av de analysene våre kunder setter mest pris på er: 

● Full oversikt over egen portefølje. Du får oversikt over blant annet forfallsprofiler, ledighet, wault, geografi, og eiendomstyper. Du kan filtrere og drille deg ned i dataen slik at alle i virksomheten får tilgang til den informasjonen de trenger. 

● Risiko knyttet til egne leietakere? Kredittscore på leietakerne, matchet med kundereskontro, gir deg en rask oversikt over potensiell risiko. Oversikt over bransjesammensetning, økonomisk utvikling og bemanningsendring bringer deg tettere på dine leietakere. 

● Finn nye leietakere. Løsningen gir deg et verktøy for å få kontroll på ledighet og fylle opp ledige arealer. Ved å tilgjengeliggjøre markedsdata som løsningen sorterer og indekserer, kan du filtrere blant alle relevante bedrifter for å finne de mest kompatible og kvalifiserte leietakerne for nettopp ditt ledige areal. 

● Benchmark egen portefølje. Unik og interessant innsikt ved at løsningen kan sammenligne din egen eiendomsportefølje med markedet. Enten om du benytter egne data importert i systemet, eller baserer deg på data som er tilgjengelig i markedet. Vi har flere analyser for benchmarking som er basert på blant annet ESG og bærekraft, ledighet, eiendomsvolum og leietakersammensetning. 

● Enklere tilgangsstyring. Gi ledelsen, styret og eksterne parter bedre innsikt i din eiendomsportefølje. Brukerstyrt tilgang der du styrer hvem som skal ha tilgang til hva. Vi tilrettelegger for en vesentlig enklere informasjonsflyt på tvers av organisasjonen og eksterne, og ser at kvaliteten på rapportering blir mye bedre. Så slipper du masse e-poster og telefoner internt for å få tak på rette tall. 

● Få oversikt over energimerkingen i eiendomsporteføljen. Økt fokus på klimarisiko og bærekraft i næringseiendomsmarkedet har blitt en stadig mer kritisk faktor. Våre analyser gir deg dybdekunnskap om aktørene/markedet, og med fokus på energimerking, miljø- og bærekrafts sertifiseringer.

Våre løsninger gir også totaloversikt over markedet. Vi gir deg oversikt over eiendommer, planlagte prosjekter, ledighet, energimerking, miljøsertifiseringer, eierskap, økonomiske nøkkeltall, leietakersammensetning, bemanningsendringer, flyttemønster, transaksjoner, avkastningskrav, renter, mv. I tillegg presenterer vi leieprisnivåer i samarbeid med Arealstatistikk. 

Kontakt oss i dag for en løsning tilpasset dine behov

propertysolutions.no

Powered by Labrador CMS