Media City Bergen – En klustersuksess uten sidestykke – Utviklet av Entra/OPF
Media City Bergen – En klustersuksess uten sidestykke – Utviklet av Entra/OPF

Guide til effektive klynger

Jakten på økt effektivitet, produktivitet og lønnsomhet vil alltid være til stede. De som kommer til å lykkes best er de som ser verdien av samhandling, både internt i den enkelte virksomhet og mellom ulike aktører. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser raskere, skaper større verdier og er mer innovative enn selskaper som står utenfor klynger.

Vi i Cushman & Wakefield Realkapital mener dette er en organisering og arbeidsform som vil prege innovasjonstakten i flere bransjer fremover. Det er ikke kontorbygget eller samlingen av bygg i seg selv, men menneskene og sammensetningen av selskaper som skaper suksessfulle klynger. Når det er sagt – kan en gårdeier og eiendomsutvikler legge mye til rette ved å gi klyngen fordeler gjennom arealutforming og felles løsninger. I Cushman & Wakefield Realkapital har vi en helt unik kompetanse på dette feltet, med erfarne rådgivere som har jobbet med etableringen av flere toneangivende klyngesatsinger i ulike bransjer de seneste årene.

Administrerende direktør Anders Solaas, har vært sentral i flere store klyngeetableringer innen media og teknologi, eksempelvis Media City Bergen, Rebel og Proptech City.

Ekte rebeller vet hvor de skal være fra sep. 2021 – Utviklet av Entra
Ekte rebeller vet hvor de skal være fra sep. 2021 – Utviklet av Entra

– Vi opplever en stor pågang og nysgjerrighet fra både gårdeier-, utvikler- og leietakersiden med spørsmål om klynger. Med vår brede erfaring setter vi våre oppdragsgivere godt inn i hva det vil si å være en del av en klynge, og hva som skal til for å lykkes. Vi vet hva du som leietaker kan forvente og bør sikre deg i leieavtalen. Vi vet også hva som kreves av eiendommen og konseptet for å kunne få riktige leienivåer og bygge verdier, sier Solaas.

Utstrakt samhandling mellom ulike aktører skaper en effektiv klynge, og det er nettopp dette samspillet som må til for å etablere et økosystem for innovasjon, produktivitet og nye forretningsmodeller. Utvikling skjer best der hvor det er en konsentrasjon av relaterte bedrifter, hvor kunnskap aktivt deles og videreutvikles. Tilgangen på kompetanse og nye idéer er mangfoldig i klynger. For selskaper som ønsker å vokse, kan lokalisering i en klynge være en sterk bidragsyter og samtidig gi økt anerkjennelse i markedet.

Media city Bergen, den selvsagte møteplassen for mediebransjen.
Media city Bergen, den selvsagte møteplassen for mediebransjen.

– De senere årene er det etablert flere klynger innenfor og på tvers av ulike bransjer. Vi har sett nærmere på erfaringene fra disse, og analysert hvorfor noen lykkes bedre enn andre. Det har gitt oss i Cushman & Wakefield Realkapital et solid grunnlag å guide våre oppdragsgivere. Våre rådgivere er alltid tilgjengelige for å bistå avslutter Solaas.

Er du interessert i å høre mer om klynger? Ta kontakt med oss her.

Powered by Labrador CMS