FUNDAMENT: – Usbl har et solid fundament skapt over generasjoner, sier Christian Vammervold Dreyer.

Går fra Heimstaden til Usbl

Christian Vammervold Dreyer blir administrerende direktør i Usbl.

Publisert

Han kommer fra jobben som direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og sosial bærekraft i Heimstaden Group/Fredensborg AS. Han tiltrer stillingen som administrerende direktør i boligbyggelaget Usbl senest 1. januar 2025.

– Usbl har et solid fundament skapt over generasjoner, og den viktige samfunnsrollen og de ambisiøse fremtidsplanene motiverer meg sterkt. På vegne av medlemmene har vi satt oss høye kommersielle og bærekraftsmål. Sammen med dyktige kollegaer i Usbl ser jeg frem til å nå disse målene og gripe mulighetene vi har for å utvikle Usbl videre, sier Christian Vammervold Dreyer.

Dreyer var leder for Eiendom Norge fra 2013 til 2019, og var sentral i å bygge opp selskapet til å bli en ledende bransjeorganisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål. I tillegg var han styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund fra 2008 til 2012, og har mer enn 25 års erfaring fra eiendomsbransjen, hvorav 15 av disse i topplederroller.

– Christians bakgrunn, kompetanse og verdier passer godt med Usbls rolle som medlemseid samfunnsaktør og -boligutvikler. Vi er fornøyde med å ha ansatt en av de som kan boligbransjen best i landet, men også en som kan bidra til å sette selskapets, og våre medlemmers, interesser på den politiske dagsorden og i det offentlige ordskiftet. Vi ser frem til å få Christian på plass, og ønsker han velkommen til Usbl, sier styreleder i Usbl, Ole Revhaug.

Julija Molandsveen fortsetter som konstituert administrerende direktør frem til Dreyer starter i Usbl.

Usbl er landets nest største boligbyggelag med over 122.000 medlemmer. Selskapet forvalter nesten 2.000 borettslag og sameier på Østlandet, og har over 330 ansatte fordelt på seks regioner.

Powered by Labrador CMS