Karriere:

INN I KONSERNLEDELSEN I MØLLER: Cathrine Klouman.
INN I KONSERNLEDELSEN I MØLLER: Cathrine Klouman.

Går fra Fredensborg til Møller

Cathrine Klouman er ny Chief Digital Officer (CDO) i Møller Mobility Group.

Publisert

Cathrine Klouman (57) har siden januar 2019 vært styremedlem i Møller Mobility Group, og går nå inn i konsernledelsen. Hun vil ha ansvar for å utarbeide og gjennomføre planen for den digitale transformasjonen av konsernet.

Møller Mobility Group er Nordens største bilorganisasjon med en samlet omsetning på over 30 milliarder kroner og om lag 4000 medarbeidere.

- Møller Mobility Group har store ambisjoner for fremtiden, og vår evne til å lykkes med både å digitalisere eksisterende forretning og utnytte de digitale mulighetene på nye områder blir helt avgjørende. Etter en god prosess, er jeg derfor glad for å informere om at Cathrine Klouman vil starte i rollen som Chief Digital Officer (CDO) i Møller Mobility Group fra 1. oktober 2020, sier Petter Hellman, konsernsjef i Møller Mobility Group.

I tillegg til å ha ansvar for all virksomhet og personal som inngår i Møller Digital i dag, vil CDO ha ansvar for å utarbeide og gjennomføre planen for den digitale transformasjonen av konsernet i samarbeid med forretningsområdene og de andre konsernfunksjonene.

Cathrine Klouman har tung faglig IT-kompetanse og bred ledererfaring. Hun kommer fra stilling som CDO i Fredensborg AS. Hun har siden desember 2018 vært styremedlem i Møller Mobility Group. Fra februar 2014 til januar 2016 var hun leder av Møller IT. Cathrine Klouman har tidligere vært Chief Operating Officer (COO) i Intrum med ansvar for IKT, Digitalisering og Innovasjonsprogrammer og konserndirektør i DNB med totalansvaret for DNB sin samlede IKT-virksomhet.