BOLIGER: Nå får politikerne se de nye planene.
BOLIGER: Nå får politikerne se de nye planene.

Går for tre blokker med seks etasjer

Boligprosjektet er nedskalert noe presenteres nå uten næringsarealer for å beskytte eksistrende handel i sentrum.

Publisert

I ettermiddag blir formannskapet i Nes kommune orientert om planene for prosjektet Årnes Brygge som er eid av Glomma Boligpark og Bane NOR Eiendom. Dette arbeidet startet allerede i fjor sommer med tanke på å bygge boliger langs Glomma, 100 meter unna Årnes stasjon.

Da var det snakk om drøyt 100 leiligheter først og fremst for godt voksne mennesker, fordelt på 7.000 kvadratmeter i blokker på fem til sju etasjer. I tillegg til et næringsbygg.

Seks etasjer

Planforslaget som politikerne får se i kveld viser tre blokker med seks etasjer i hver.

– Dette skal bli et fint og hyggelig nabolag med fokus på at uteområdene mot Glomma skal bidra til mer aktivitet og bruk. Det er lagt inn godt med plass mellom byggene som skal sørge for åpenhet og sikt fra sentrum til elva, sier prosjektsjef Birgitte M. Formo i en pressemelding.

Dessuten er prosjektet skalert ned til cirka 90 toroms, treroms og fireroms leiligheter.

- De ligger veldig sentralt ved en togstasjon og fine uteområder, så her er mange interessert allerede. Erfaringen sier at det er en god blanding som kjøper slike leiligheter – noen vil ha enkel pendling til jobb, andre vil ha felles lekeplass og alle vil ha kort vei til sentrum og kollektivt, påpeker kommunikasjonssjef Stine Strachan i Bane Nor Eiendom.

Med togstasjonen som en av de nærmeste naboene er området definert som knutepunkt av både stat og kommune, og prioritert for utbygging.

Ifølge meldingen innebærer fortetting i sentrum av byer og bygder også at flere går og sykler på handleturer eller til andre sentrumsnære gjøremål. Samtidig blir det færre utbygginger i randsonen av tettstedene, noe som ofte går utover natur og dyrka mark, og fører til mer bilkjøring, heter det i meldingen. Men nå er det ikke planlagt restauranter eller butikker som del av Årnes brygge.

Styrke dagens sentrum

– Her har vi lyttet til det lokale næringslivet som ønsker at bebyggelsen og de kommende beboerne heller skal styrke dagens handelssentrum, påpeker Formo.

Prosjektet har hensyntatt arealer for kommunens ønske om en fremtidig etablering av skatepark, badebrygger, sanitæranlegg og amfi. I tillegg er det avklart god plass til en mulig ny sideplattform på stasjonen.

- Reguleringsplanen skal nå til førstegangsbehandling i formannskapet. Når den blir lagt ut på høring tilbyr vi å arrangere folkemøte for å informere bredt om planene, dersom kommunen ønsker det, sier prosjektsjef Birgitte M. Formo.

Fakta

Det lokale selskapet Glomma Boligpark er eid av Marbre Eiendom lokalisert på Årnes. De og Bane NOR Eiendom eier 50/50 av Årnes Brygge. Bane NOR Eiendom er grunneier og ansvarlig for utviklingen av knutepunktet ved stasjonen.

Powered by Labrador CMS