ALVORLIG SIKTELSE: Oslomannen har flere års bakgrunn fra eiendomsmiljøet i Oslo. Nå står han foran flere rettssaker som kan gi flere års fengsel. Advokat Øystein Storrvik (bildet) er mannens forsvarer.
ALVORLIG SIKTELSE: Oslomannen har flere års bakgrunn fra eiendomsmiljøet i Oslo. Nå står han foran flere rettssaker som kan gi flere års fengsel. Advokat Øystein Storrvik (bildet) er mannens forsvarer.

Furuset-siktede skal i ny rettssak i september

Den siktede etter Furuset-skytingen, som har flere års fartstid i eiendomsmiljøet, sitter fremdeles varetektsfengslet. Om noen uker må han i retten i en annen sak, hvor påtalemyndighetene har anket en heleritiltale som endte med delvis frikjennelse.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av februar ble flere skudd avfyrt på parkeringsplassen ved Furuset stadion i Oslo, like ved Ikea. En mann tok seg til Ahus for behandling for en skuddskade, og politiet pågrep senere samme kveld en mann i 40-årene, som fikk status som siktet i saken. Da han ble pågrepet var han i besittelse av en tsjekkoslovakisk automatrifle, kalt Vz. 58.

Eplehageprosjekter

Estate Nyheter har tidligere omtalt at den siktede har flere års fartstid i eiendomsmiljøet. I 2019 etablerte han sitt eget eiendomsselskap. Før dette har han vært sentral i utvikling av eplehageprosjekter.

Den Furuset-siktede var i fjor sommer satt under tiltale for grov hvitvasking, etter at han ifølge tiltalen skal ha overført større pengebeløp til en kjent aktør fra den kriminelle B-gjengen i Oslo. I henhold til tiltalen skal overføringene ha skjedd «til tross for at han forsto at det var utbytte av straffbar handling og/eller derved bidro til å kamuflere andres utbytte av straffbare handlinger».

Saken endte i delvis frikjennelse, etter som retten ikke fant hvitvaskingen tilstrekkelig bevist.

Påtalemyndighetene anket dommen. Saken skal opp til ny behandling i Borgarting lagmannsrett om ca. en måned. Det er satt av fire dager til ankebehandlingen.

Har sittet et halvt år i varetekt

Mannen har sittet i varetekt siden skyteepisoden på Furuset, altså i rundt seks måneder. Han har flere ganger begjært seg løslatt, men retten har gang på gang slått fast at han fortsatt skal holdes varetektsfengslet.

For at en siktet skal bli varetektsfengslet, må det være skjellig grunn til å mistenke vedkommende for en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder. Det er utvidet adgang til varetekt i saker hvor strafferammen er ti år eller mer. Beviskravet skjerpes ved at det må foreligge forhold som særlig styrker mistanken. I tillegg skal det legges vekt på om løslatelse av siktede «er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet».

- Vi ønsker å få ham ut av varetekt, men det har vi altså ikke lyktes med. Min klient sitter fremdeles varetektsfengslet. Påtalemyndighetene ser ut til å ville holde ham varetektsfengslet til saken fra Furuset skal opp i retten, sier mannens forsvarer Øystein Storrvik til Estate Nyheter.

Når det gjelder ankebehandlingen av helerisaken i lagmannsretten i september, svarer Storrvik slik:

- Vi konstaterer at påtalemyndighetene har anket tingrettens dom. Vi vil argumentere for at den ikke skal ankes.

- I hvilken grad tror du skyteepisoden på Furuset vil påvirke ankebehandlingen av helerisaken?

- Vi antar påtalemyndighetene vil trekke inn hele persongalleriet, slutter advokat Øystein Storrvik.

Strafferammen for lovbruddene i helerisaken er inntil seks år i fengsel.

Powered by Labrador CMS